Като период на най-интензивен растеж на тялото пубертетът невинаги слага край на нарастването на височина с отминаването си. Дори след тийнейджърска възраст някои момчета продължават да се издължават, макар и с по-слаби темпове. Все пак този етап от развитието също си има край и растежът на височина все някога се преустановява. И макар да няма точна възраст за това, моментът, че едно момче е достигнало пределната си височина може да се установи.

 

При момчетата се наблюдава много ясна зависимост между теглото и пубертета. Установено е, че асоциираните с пубертета промени при момчета с наднормено тегло или затлъстяване започват на по-късна възраст. Това важи и за растежа на тялото. Така може да се очаква, че тези момчета ще растат на височина до по-късен етап от живота си, дори малко след пубертета.


 

Интересна зависимост се наблюдава и в темповете на растеж при двата пола в периода на юношеството. Установено е, че съзряването на момчетата започва с около година по-късно отколкото при момичетата. Така във възрастовия период между 11 и 14 години момчетата често са по-ниски от момичетата.

 

Точно между 11- и 14-годишна възраст започва пубертета при повечето момчета. Установено е, че физическото развитие е най-интензивно в рамките на 2 до 5 години след началото му. Това означава, че някои момчета може да достигнат максималната си височина още на 16 години, а други – чак на 19. А има и изключения, при които поради особености в начина на живот растежът може да продължи и до 20-годишна възраст. Такава тенденция се наблюдава при момчета, които се занимават с редовна физическа активност през целия период на пубертета си.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Продължаване на растежа дори малко след края на пубертета се отчита и при момчета, които са потомци на двама високи родители. Има дори метод, по който специалистите считат, че може да се установи сравнително точно колко високо ще порасне такова момче. Ползва се специална формула. Сумира се ръстът на двамата родители, дели се на 2 и към получената стойност се добавят 6 см. Много опити сочат, че резултатите са адекватни, разбира се, в случаите, когато момчето расте при оптимални условия на средата на обитание.