Какво представляват клетките естествени убийци?

Клетки естествени убийци (NK клетки) са лимфоцити (бели кръвни клетки), принадлежащи към едно и също семейство като В-клетките и Т-клетките. Те са цитотоксични клетки на вродената имунна система и циркулират в тялото, търсейки заразени от патогени клетки и ракови клетки.

 


Когато се натъкнат на анормална клетка, NK клетките секретират цитотоксични гранули, за да я унищожат и да ограничат разпространението на инфекция или заболяване в тялото. Гранулите съдържат перфорин и гранзими, които работят заедно, за да стимулират апоптозата на заразената клетка.


Перфорините са протеини, които образуват пори в клетъчната мембрана на прицелната клетка. Гранзимите са ензими, които влизат в прицелната клетка през порите, създадени от перфорините. Веднъж попаднали в заразената клетка, гранзимите инициират апоптоза (програмирана клетъчна смърт) и вирусът умира заедно с клетката гостоприемник. NK клетките се активират в отговор на интерферони или цитокини, получени от макрофаги.


Къде се намират клетките естествени убийци?

Клетки естествени убийци са „стражи” на имунната система, които обикалят в тялото, търсейки заразени и ракови клетки. Поради тази причина NK клетките са широко разпространени в тялото и се намират в повечето човешки тъкани. Те се намират в най-високите си концентрации в кръвта, матката, белите дробове и черния дроб.


Какъв е произходът на клетките естествени убийци?

Клетките естествени убийци се развиват от стволови клетки в костния мозък, лимфните възли, далака или сливиците. Всички лимфоцити се развиват от кръвни стволови клетки. Зрелите NK клетки представляват около 5-20% от циркулиращите бели кръвни клетки в човешкото тяло.


Каква е функцията на клетките естествени убийци?

Клетките естествени убийци са кръстени така, защото са „естествено“ цитотоксични (упражняват увреждащо, токсично въздействие върху клетките), което означава, че (за разлика от цитотоксичните Т-клетки) те не се нуждаят от експозиция на антиген, за да бъдат активирани. Тяхната ключова функция е да ограничат разпространението на инфекцията в организма чрез унищожаване на заразените клетки гостоприемници и да локализират и убият раковите клетки.

 

Библиография:
Biology Dictionary. Natural Killer Cells
British Society for Immunology. Natural Killer Cells
National Center for Biotechnology Information (NCBI). What triggers NK cells