Хормоните на щитовидната жлеза имат ключово значение за регулиране на нивата на липидите в кръвта. Водещ механизъм е стимулиращото действие на тези хормони върху функциите на гените за рецепторите за липопротеини с ниска плътност - LDL. Това води до повишено свързване на холестерола със съответните рецептори и стимулиране на синтеза на холестерол. При хипотиреоидизъм - понижена функция на щитовидната жлеза се наблюдава забавяне на метаболизма, което е свързано с понижено отделяне на холестерола и повишаване на неговите концентрации в кръвообращението.

 

Хипотиреоидизмът е причина за високи нива на холестерола. Ефектът от това състояние върху липидния метаболизъм се осъщестявва посредством различни механизми. Ключово влияние имат ниските нива на Т4 - тетрайодтироксин и Т3 - трийодтиронин, както и високите нива на тиреостимулиращия хормон - TSH. Рецепторите за липопротеини с ниска плътност - LDL се намират по повърхността на черния дроб. Той се свързва с холестероловите частици и осигурява тяхното елиминиране от кръвообращението.


 

Хормоните на щитовидната жлеза допринасят за увеличаване на количествата на тези рецептори. При ниски нива на щитовидните хормони, което е характерно за хипотиреоидизма, броят на рецепторите за LDL по повърхността на черния дроб намалява, както и тяхната способност да севързват холостероловите частици. Това води до повишени концентрации на холестерола в кръвта. Ниските нива на хормоните на щитовидната жлеза благоприятстват абсорбцията на холестерола в червата и понижават разграждането на мастните киселини. Това води до повишаване на нивата на триглицеридите.

 

Някои проучвания са показали, че ниските нива на хормона Т3 водят до понижено активиране на рецептора за LDL. Също така, хормоните на щитовидната жлеза имат значение за метаболизма на жлъчните киселини от черния дроб. Тези процеси осигуряват изпразване на холестероловите запаси в черния дроб и повишено свързване на холестерола в кръвообращението. По този начин се понижават нивата на холестерола в кръвта. Всички тези процеси не могат да протекат ефективно при ниски нива на хормони на щитовидната жлеза. Освен това, високите нива на TSH също увеличават производството на холестерол и разграждането на триглицеридите и мастните киселини. Това води до понижено елиминиране на холестерола.

 

Референции:

https://www.endocrineweb.com/conditions/hypothyroidism/hypothyroidism-and-cholesterol