Хормоните на щитовидната жлеза са от ключово значение за развитието на организма и за поддържане на метаболитните процеси. Рецепторите за тези хормони се срещат в различни тъкани. Отделянето на тиреостимулиращия хормон - TSH се контролира от секрецията на тиреотропин-освобождаващия хормон - TRH. Всички тези елементи са част от централни механизми за модулиране на нервните импулси, които регулират апетита и нивата на лептина в кръвта. Отдавна е установено, че нивата на хормоните на щитовидната жлеза в кръвта са свързаани с телесното тегло и разхода на енергия.

 

При хипертиреоидизъм - високи нива на хормоните в кръвта, се наблюдава забързване на метаболизма, повишен енергоразхозд, загуба на телесна маса, понижаване на холестерола, ускоряване на горенето на мазнини и изразходването на енергийните депа. Обратно, хипотиреоидизмът - ниски нива на хормоните в кръвта, е свързан със забавяне на общия и базалния метаболизъм, повишаване на телесното тегло и понижено горене на мазнини. Хормоните на щитовидната жлеза имат водещо значение за метаболитните процеси, тъй като те контролират енергийния баланс, складирането и изразходването на мазнините. Те регулират тези процеси чрез действие в мозъка, бялата мастна тъкан, кафявата мастна тъкан, скелетната мускулатура, черния дроб и панкреаса. Тези хормони регулират и метаболизма в покой.


 

По принципа на обратната връзка той е свързан с нивата на щитовидните хормони и чистата телесна маса. Тези хормони ускоряват базалния метаболизъм в покой посредством увеличаване на производството на енергия за метаболитните процеси. Както при хипо-, така и при хипертиреоидизъм се наблюдават промени в телесното тегло. Повишаването на нивата на TSH води до ускоряване на метаболизма и понижаване на телесното тегло. Установено е, че постигането на оптимална функция на щитовидната жлеза при пациенти с хипотиреоидизъм е свързано с понижаване на телесното тегло и повишаване на разхода на енергия в покой.

 

Въпреки това, мастната тъкан остава непроменена и загубата на телесна маса се дължи главно на елиминиране на задържаните течности. Възможна причина за това е повишеният калориен прием, който се определя от щитовидните хормони. Пациентите с хипертиреоидизъм обикновено имат повишен апетит и при тях се наблюдава прекомерна консумация на въглехидрати. Това състояние се възстановява при прилагане на лечение. Повишената консумация на въглехидрати се дължи на адренергичната стимулация. При пациенти с хипотиреоидизъм, от друга страна, приложението на терапевтичен подход с трийодтиронин - Т3 води до значително понижаване на телесното тегло и нивата на холестерола и аполипопротеините в кръвта. Това лечение не повишава значително метаболизма в покой, поради което се смята, че промените в телесното тегло се дължат на ускоряване на метаболизма, което допринася за горенето на мазнини.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4044302/