Затлъстяването е все по-разпространено в световен мащаб. Установяването на механизмите, които регулират хранителния прием, би допринесло за разработване на нови терапевтични подходи. Оста хипоталамус-хипофиза-щитовидна жлеза има важно значение за енергийния разход и консумацията на храна. Нарушенията във функцията на щитовидната жлеза имат значение за апетита и контрола на телесното тегло. Това се дължи на периферното действие на щитовидните хормони. Въпреки това, местната регулация на хормоните на щитовидната жлеза в централната нервна система също има отношение за регулацията на апетита.

 

Най-ключовите зони за контрол на апетита са хипоталамусът и мозъчният ствол. Оста хипоталамус-хипофиза-щитовидна жлеза има значение за регулиране на телесното тегло. Тиреотропин-освобождаващият хормон стимулира отделянето на тиреостимулиращия хормон - TSH, което, от своя страна, води до стимулиране на отделянето на трийодтиронин - Т3 и тетрайодтироксин - Т4. Всички тези сигнални моликули влияят на хранителния прием. TSH има значение за регулиране на функциите на мастната тъкан, която, от своя страна, произвежда адипокини, които влияят на дейността на оста хипоталамус-хипофиза-щитовидна жлеза.


 

Ниските нива на хормоните на щитовидната жлеза водят до понижаване на скоростта на метаболитните процеси и забавяне на метаболизма в покой. Това води до понижено изгаряне на мазнини и по-малко използване на енергийния резерв, натрупан в мастните запаси. Хормоните на щитовидната жлеза имат ключово значение за контрола на метаболизма, термогенезата и апетита. Това е така, тъй като щитовидната жлеза е свързана с хипоталамуса, който има ключово значение за поддържане на енергийния баланс и контрол на телесното тегло.

 

Установено е, че при пациенти със затлъстяване се наблюдават някои промени в нивата на хормоните на щитовидната жлеза. Нивата на TSH са или с нормална стойност, но в горната граница, или са повишени, докато стойностите на Т3 са повишени, а на Т4 - ниски. Въпреки че все още не е установена ясна връзка между индекса на телесна маса и промените в нивата на TSH, проучванията са показали, че пациентите с висок индекс на телесна маса обикновено имат понижени нива на хормона Т4. Понижената функция на щитовидната жлеза води до наддаване на телесно тегло, тъй като организма губи способност да използва ефективно калориите, които се набавят с храната. Голяма част от наддаването на тегло се дължи на задържане на течности и сол.

 

Референции

https://www.verywellhealth.com/thyroid-hormones-metabolism-and-weight-3233047

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4044302/