Хипервъзбудата или острият стресов отговор са термини, по-добре познати като животинския инстинкт „битка или бягство“. Това е форма на физиологична, неволева реакция, която винаги възниква в отговор на информация, свръзвана от съзнанието или подсъзнанието с неминуема заплаха за безопасността на индивида. Нейната функция е да подготви организма за активна защита или отдалечаване от опасността.
 
Сложният живот на модерните хора доставя в ежедневието им множество безобидни или незастрашаващи живота фактори, които въпреки това задействат този инстинкт – среднощно обаждане от работодателя или близкият звук от внезапно спираща кола, например, могат да напрегне някои хора сякаш пред тях внезапно се е появил опасен хищник.
 
Зад богатата гама физически и умствени реакции към подобни стресови фактори стоят три основни хормона: адреналин, норепинефрин и кортизол.
 
Адреналинът се отделя от кората на надбъбречните жлези когато се получи сигнал от мозъка за стресова ситуация. Той обуславя моменталните, незабавни реакции на тялото под стрес. При изпреварване на пътя, например, много шофьори реагират незабавно, когато друг човек кара с твърде висока скорост и се появява твърде бързо от „сляпата точка“ на шофьора.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Реакцията на незабавно връщане в по-дясната линия е изцяло планирана и извършена за части от секундата под действието на адреналина. Той действа бързо, но оставя по-трайни ефекти: шофьорът от примера ще бъде с напрегнати мускули, сърцебиенето и дишането ще са учестени, може да се проявят потене и раздразнителност. Това се дължи на адреналина – ускорява реакциите и енергизира тялото, подготвяйки го за опасност.
 
Твърде честото и твърде силното изпитване на хипервъзбуда и адреналинова стимулация обаче е увреждащо за организма и най-вече - за сърдечносъдовата система. Изпитването на тремори (треперене), скърцането със зъби (бруксизъм), проявите на нервност, несдържаност и гняв, сърдечните аритмии и тежките нарушения на сърдечната функция (като миокардиалния инфаркт) са пряко свързани с нивата на адреналин и тяхната постоянност.