Феромоните, наричани още екзо-хормони, са вещества отделяни от тялото, носещи химични сигнали. Ако бъдат доловени от друг организъм, тези сигнали влияят върху неговите възприятия и нервна система и могат да доведат дори  до промени в поведението му. При хората, те се отделят най-вече с потта и сълзите и могат да бъдат доловени само на близки разстояния.
 
В експеримент, проведен в израелския Weizmann Institute of Science група жени, гледащи продължително емоционално натоварващи кадри, събирали сълзите си в стерилни епруветки. Те били предадени на група мъже, които не познават жените и не са имали контакт с тях. Епруветките били представени като неизвестен химикал, който те трябвало да определят с обонянието си – трябвало да подушат всички епруветки. 
 
Кръвни проби били взети от мъжете преди опита, както и 30 минути след него. Било установено, че след вдишването на аромата от женски сълзи, нивата на тестостерон в кръвта на всички мъже се понижили с малка, но близка и статистически значима стойност. Учените заключили, че феромоните, намиращи се в микроскопични концентрации в женските сълзи понижават тестостерона и сексуалното желание при силния пол. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
Друго изследване демонстрира, че възрастните хора могат да долавят тревожност и страх от миризмата на потта на непознати. Тези данни сочат, че на подсъзнателно ниво много хора получават информация чрез обонянието си и телесния аромат на други хора.
 
Въпреки, че механизмите на феромонна сигнализация все още не са разкрити, същестуват достатъчно доказателства за техния ефект. Човек е силно зависим от визуални и аудио сигнали при комуникация, но на близко разстояние телесния аромат играе роля в социалното и сексуално поведение. 
 
Съществуват няколко съединения с предполагаема феромонна функция при хората: андростенол, андростенон и андростадиенон. Повече за тях – в следващата част на поредицата.