Благодарение на кохлеарните импланти, хората със загуба на слуха могат да възприемат акустичен стимул и да чуват звуци. За разлика от слуховите апарати, които нормално само усилват силата на звука, електронните протези директно стимулират слуховия нерв.

 

Предходно проведените проучвания са били съсредоточени главно върху възможността на хората да разбират речта след поставянето на протеза.


 

Дали хората с кохлеарни импланти успяват да разпознаят тона и начина, по който е изговорена дадена фраза обаче до момента не беше ясно.

 

Поради тази причина изследователи от университета Фридрих Шилер в Йена, Германия, правят редица изследвания, за да отговорят на този въпрос. В края на проучването си те установяват, че възприемането на вокалните емоции е значително намалено при хора с кохлеарни импланти.

 

Резултатите от тяхните анализи са публикувани в сп. Ear and Hearing.

 

За своето изследване учените от Йена сравняват слуховите характеристики на 25 пациента, които носят импланти с тези на 25 души с нормален слух. Двете групи са с еднакъв полов и възрастов състав.

 

Екипът пуска на участниците записи на думи без значение, които предварително са били записани от говорители с различни емоции.

 

Направените записи са били вокално преобразувани в експеримента, като параметрите на гласа като височина или тембър се променят систематично, селективно или в комбинация. След това участниците са помолени да определят дали този глас им звучи ядосано или уплашено.

 

При анализ на проведените наблюдения, учените забелязват, че групата от хора с кохлеарни импланти показва цялостно по-ниски резултати при разпознаването на гласови емоции.

 

При данните получени при контролната група без увреда на слуха се отбелязва възможността за използването и разграничаването в еднаква степен на тембъра и височината на гласа.

 

Докато при пациентите с импланти се вижда по-голяма възможност за възприемане на тембъра, а не на височината на гласа. Някои от тях успяват да го използват много добре и по този начин да разпознават гласовите емоции на околните.

 

Изследователите от Университета в Йена установяват още, по данни на предходно направено проучване, че пациентите с протези, които имат по-добра възможност за разбиране на човешките емоции водят по-качествен живот.

 

След направеното изследване екипът започва усърдна работа, която цели разработването и оценката на различни интервенции за хора с кохлеарни импланти. Успешната им разработка би могла да помогне за подобряването на възпиятията и качетвото на живот на пациентите.

 

Източници:

https://journals.lww.com/ear-hearing/Abstract/9000/Parameter_Specific_Morphing_Reveals_Contributions.98371.aspx