Инсулинът е пептиден хормон, който се отделя от панкреаса. Той регулира нивата на кръвната захар и влияе върху множество клетъчни функции. В централната нервна система увеличава енергийния метаболизъм на мозъка и осигурява условията за ефективното протичане на процесите на запаметяване в хипокампа. Инсулиновата резистентност в мозъка води до влошаване на процесите на клетъчна смърт, които засягат невроните. Всичко това е причина за нарушения в паметта и когнитивния капацитет.

 

При пациентите с дибет се наблюдава повишен риск от деменция и патологични изменения в нервната тъкан, което води до затруднения при запаметяване и концентрация на вниманието. Хипотиреоидизмът - понижената функция на щитовидната жлеза, от друга страна, води до повишаване на възпалителните процеси в мозъка и понижаване на инсулиновата чувствителност. Нарушената функция на щитовидната жлеза често се съчетава с промени в нивата на холестерола и триглицеридите - дислипидемия. Последното състояние често се свързва също с диабет тип 2 и болест на Алцхаймер. Нарушенията в целостта на кръвно-мозъчната бариера се наблюдават и при двете заболявания. Повишените нива на холестерола, както и възпрепятстваният му пренос в невроните, са характерни за деменцията.


 

Високите нива на холестерола водят до повишено образуване на плаки от амилоид бета, които впоследствие се натрупват в мозъка и водят до характерните за болестта на Алцхаймер изменения в мозъчната дейност. Нарушената функция на щитовидната жлеза е причина за поява на неврологични усложнения, сред които тревожност, депресия и когнитивен спад. Хипотиреоидизмът причинява промени в невроналната функция и се намесва в правилното протичане на когнитивните процеси.

 

Проучванията са показали, че понижената функция на щитовидната жлеза е причина за влошаване на капацитета за запаметяване, влияе върху дълготрайната и краткотрайната памет, но също така променя и пластичността на нервната система. Хипотиреоидизмът се характеризира с понижени нива на хормоните на щитовидната жлеза и нарушен метаболизъм на глюкозата. Последният води до промени в енергийния метаболизъм, понижен капацитет на черния дроб и мускулите да отделят и разграждат глюкозата. От друга страна, всичко това е свързано и с повишен риск от развитие на диабет. Ниските нива на щитовидните хормони водят до нарушения в мозъчния метаболизъм и усвояването на глюкозата, което е причина за когнитивен спад и затруднено запаметяване.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8952212/