Медикамент, използван в химиотерапията, дава силни резултати и в превенцията на сърдечна недостатъчност. Лекарството може да предотврати увеличаването на сърдечните мускули, което обичайно предшества сърдечна недостатъчност.


За откриването на този ефект на лекарството е използван съвременен софтуер, който разследва различните лекарства и техните потенциални ефекти. Този модел може да открие нови употреби за някои лекарства, каквито не са се смятали за възможни.

Новосъздадения компютърен модел е разработен от учени от Университета на Вирджиния, САЩ. Той взима модел на клетките в сърдечните мускули в състоянието им на увеличение, което често се наблюдава преди сърдечна недостатъчност. Тези модели се използват за провеждането на симулации, с които се цели разглеждането на потенциалните ефекти от различни лекарства върху този процес. 


Открити са множество лекарства с обещаващи ефекти против сърдечни заболявания, сочат учените. От 250 тествани лекарства са излезли 38, които имат ефект против сърдечните увреждания.Лекарството midostaurin e едно от най-обещаващите медикаменти, които помагат в превенцията на сърдечна недостатъчност. То обичайно се използва в химиотерапията за лечение на остра миелоидна левкемия - рак на кръвта и костния мозък. При тестването на midostaurin в симулациите на компютърния модел е открито, че той предотвратява увеличаването на клетките на сърдечните мускули, характерно за състоянието. 


Сърдечната недостатъчност e състояние, при което органът не може да изтласква достатъчно кръв. Това се получава поради невъзможността на мускулите в кръвта да изтласкват самата кръв. Състоянието прогресивно може да се влоши, и води до симптоми като изтощение, затруднения с дишането и хрипове. Наличните лечения за сърдечна недостатъчност могат да подобрят кръвообращението в организма, както и да облекчат значително симптомите. 

 

Фактът, че сърдечната недостатъчност към момента не може да бъде напълно излекувана, прави новосъздаденият компютърен модел още по-важен за такива състояния. С негова помощ могат да се провеждат точни симулации на множество лекарства против опасни състояния, за да се открият нови начини за лечение. Разработването на нови лекарства е процес, който отнема години за усъвършенстване, затова трябва да се уповаваме на вече наличните медикаменти. Компютърния модел е подходящ начин за намирането на нова функция на вече известно за нас лекарство. 

 

Научното изследване, разглеждащо ефектите на лекарството midostaurin, e публикувано в British Journal of Pharmacology.

 

Референции:
Saucerman, J. (2023, June 11) Virtual drug screen reveals context-dependent inhibition of cardiomyocyte hypertrophy. Retrieved 2023, September 19 from https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.16163