Хемопоезата е процесът, при който кръвните клетки се формират, развиват и узряват до окончателните си зрели форми. Хемопоезата обхваща пътя на развитието на кръвните клетки, започвайки от хемопоетични стволови клетки, преминавайки през серия от процеси, за да стигнат до крайния резултат – зряла кръвна клетка, независимо дали става въпрос за червени кръвни клетки (еритроцити), бели кръвни клетки като лимфоцити или някакъв друг вид кръвни клетки.


Местата на производство на кръвни клетки зависят от това дали става въпрос за плод, който все още е в утробата на своята майка, дете или зрял човек. Тоест, вътреутробно развиващият се плод използва различни места в тялото за хемопоеза, включително черния дроб, далака, тимуса, лимфните възли, както и костния мозък. След раждането основното място на хемопоеза е в костния мозък.


Екстрамедуларната хемопоеза (хемопоеза от фетален тип) е образуването на кръвни клетки на места, различни от костния мозък. И докато екстрамедуларната хемопоеза е нормална за плода (фетуса) в утробата, след като човек се роди, тя обикновено е признак на заболяване или индикация, че костният мозък не е в състояние да произвежда достатъчно здрави червени кръвни клетки, които да отговарят на нуждите на тялото.Циркулиращата кръв съдържа смес от клетки, клетъчни продукти и течности. Милиони кръвни клетки се заменят всеки ден. Различните видове клетки имат различна продължителност на живота и при здрави зрели хора червените кръвни клетки обикновено живеят около 100 до 120 дни, преди да трябва да бъдат заменени.


Съществуват повече от 10 различни вида кръвни клетки, всеки от които изпълнява специфичен набор от задачи. Въпреки че червените и белите кръвни клетки могат да се окажат на различни места в тялото, тяхното производството започва в костния мозък.


В кухините на някои кости се съдържа костномозъчна тъкан (червен костен мозък), включваща хемопоетични стволови клетки (наричани още плурипотентни хемопоетични стволови клетки), неспециализирани клетки, от които произхождат (диференцират се) всички различни видове кръвни клетки.

 

Някои от тези стволови клетки остават "неангажирани", за да могат да продължат да възпроизвеждат клетки от всеки тип, който е необходим, подобно на пчела майка, която снася яйца. Други стволови клетки започват процеса на ангажиране, за да станат "прогениторни" или "предшественици" на различни клетъчни линии.


Библиография:
Kim CH. Homeostatic and pathogenic extramedullary hematopoiesis
Weiskopf K, Schnorr PJ, Pang WW, et al. Myeloid Cell Origins, Differentiation, and Clinical Implications