Канабисът е растение, което много често се използва за облекчаване на хроничната болка. Въпреки това много от ползите и рисковите фактори, които се свързват с конопа, все още не са напълно разяснени от специалистите.

 

Ново изследване установи, че някои от продуктите с канабис, които съдържат канабидиолови и тетрахидроканабинолови компоненти, могат да бъдат от полза за краткосрочно подобряване на хроничната болка.


 

Заради много големия брой от хора, които страдат от хронична болка или изпитват болка за по-дълъг период от време, учени непрестанно търсят терапевтични методи за облекчаване на тяхното страдание.

 

Предписанието на продукти, които съдържат канабис, трябва да бъде извършвано с особено внимание от специалистите, заради потенциалните недостатъци свързани с тях, като например повишено замайване и силна седация. Освен това все още не е напълно разяснено дали тези продукти са от полза в дългосрочен план.

 

Канабисът принадлежи към род покритосеменни растения от семейство Конопови. То се отглежда с различни цели от хората, например заради здравите си влакна, високата скорост на растеж, мазнините в семената и други.

 

Двете основни съединения на канабиса са канабидиол (CBD) и тетрахидроканабинол (THC). Някои от използваните продукти съдържат и двете съединения. Канабидиолът не причинява ефекти влияещи върху умствената дейност, от друга страна тетрахидроканабинолът води до усещането за “напушване” при хората, които употребяват канабис.

 

Проведеното проучване имаше за цел да оцени ползите и вредите от канабиноидите след приложение при хронична болка. В него са разгледани данни от общо 25 предходни изследвания.

 

Специалистите сравняват съотношението на тетрахидроканабинол към канабидиол в различните продукти, които са били включени. Информацията за част от продуктите е недостатъчна за да се определи дали те ефективно лекуват хроничната болка.

 

Въпреки това в някои от направените разкрития, подкрепят ефективността на продуктите, съдържащи канабис, при приложение за хронична болка.

 

Изследователите установяват, че синтетичните перорални продукти с високо съотношение тетрахидроканабинол към канабидиол могат да допринесат за краткосрочно облекчаване на хроничната болка. Освен това и сублингвално извлечените продукти от канабис с почти равни пропорции между двете съединения могат да се свържат с краткосрочни подобрения.

 

Въпреки тези позитиви, хората, които приемат продуктите съдържащи канабис са изложени на по-висок риск от замаяност и седация. Следователно те трябва да бъдат изписвани от лекарите с повишено внимание.

 

Проучването е публикувано в сп. Annals of Internal Medicine.

 

Референции:

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M21-4520