Човекът притежава две полови хромозоми – една Х и една У, а проучванията доказват, че Х хромозомата има голямо значение за развитието на нервната система.

 

Учени от Националния институт за проучвания на менталното здраве и институтите по физическо и ментално здраве, Бетезда, провеждат изследване, проверяващо роля на Х-хромозомата в развитието на нервната система анатомичната конфигурация на нейните структури.


 

Предходни изследвания по темата показват, че някои често срещани различия в генотипа на различни хора могат да обяснят някои вариации на анатомията на човешкия мозък. Уви, в повечето проучвания нейната роля се пренепрегва.

 

Хипотезата, че Х-хромозомата има огромно влияние върху мозъка не е напълно нова, тъй като е известно, че в нея се намират множество гени, които оказват влияние върху нервната система. Някои интелектуални дефицити също се дължат на промени в гените, заложени в Х-хромозомата.

 

Основната причина, която провокира изследването на хромозомата е, че в сравнение с другите хромозоми гените на Х-хромозомата са по-често експресирани в мозъка. Също така, предходни проучвания, концентрирани върху някои генетични заболявания, сочат, че наличието на повече от нормалния брой Х-хромозоми може да окаже огромно влияние върху анатомията на мозъка.

 

Изследвания са показали, че всяка хромозома отговаря за част от мозъка, съответстваща на дължината на хромозомата – По-дългите хромозоми отговарят за по-големи анатомични вариации на мозъчните тъкани.

 

Х-хромозомата отговаря за около 5% от целия генетичен материал. Взимайки това предвид, изследователите пресмятат пропорциите на анатомичните вариации, които може да се дължат на въпросната хромозома. Оказва се, че пропорцията значително се различава от очакваната.

 

Изчисленията са направени, използвайки информация от биобанка във Великобритания, съхраняваща множество скенерни изображения на нервната система на различни хора, както и генетични кодове.

 

Резултатите показват, че частите от мозъка, които зависят от Х-хромозомата са доста по-големи от очакваните спрямо нейния размер. Основните структури, които се повлияват са отговорни за комплексното мислене, вземането на решения и действията.

 

Резултатите значително обогатяват разбирането на връзката между генетичния материал и анатомичното оформление на организма, но също поставят и много въпроси. Съществува ли връзка, освен между анатомията и генома и между функцията и генома?

 

Проучването е публикувано в Nature Neuroscience.

 

Източници:
https://medicalxpress.com/news/2021-09-explores-x-chromosome-brain-anatomy.html
https://www.nature.com/articles/s41593-021-00890-w