Последната и най-високо еволюирала част от мозъка ни е неговата кора. Смята се, че тя е това, което ни различава от животните и ни прави хора. Тя отговаря за емоциите, разума, спомените и всичко, което е част от нашето съзнание. При самото раждане обаче тя все още не е в завършен вид.


Всички неврони в мозъка ни се развиват още преди да излезем на бял свят. За разлика от това, връзките между тях са изработени в много малък процент и по-голямата част от тях се изгражда post partum (след раждането), особено в мозъчния кортекс (кора). Процесът на свързването на невроните се осъществява с бързи темпове и самият период бива наречен „Пищният период“ от някои чуждестранни автори.


Има периоди, в които мозъкът създава по 2 милиона синапса – връзката между отделните неврони – в секунда. Със започването на невронната комуникация започват да се появяват и вълнуващите мероприятия, като проглеждането, след това цветното виждане, хватателния рефлекс и привързването към родителите.До достигането на втората година след раждането в мозъка вече съществуват над 100 милиарда синапса, а периодите на изграждане на междуневронни връзки се различават в отделните части на мозъка. Първо се развиват в първичните сензорни полета, например това отговарящо за зрението, а в челния и слепоочния дял развитието е по-късно. По-късно развиващите се полета отговарят и за по-висшата мозъчна функция, например съзнанието и емоциите.


Синапсите достигат огромен брой, който се запазва до късното детство, когато техният брой започва да намалява. Броят на синапсите отговаря и на общата мозъчна активност на мозъка на детето през развитието. С помощта на PET скенер бяха установени и драстичните разлики в енергоразхода на детския и зрелия мозък.


Друг изключително важен процес, настъпващ след раждането, е миелинизацията. Миелинът е вещество, което обгръща дългите израстъци на невроните – техните аксони. Благодарение на него проводимостта на електрически импулси, важни за осъществяването на всички функции на мозъка, се повишава.


Липсата на миелин в мозъка на новороденото е причината и за по-бавните реакции, които се наблюдават в ранна възраст. Миелинизацията на невроните в мозъчната кора започва в първичните двигателни и сензорни полета. Това са и полетата, които първи получават информация от очите, ушите и другите сетивни системи.


Въпреки, че голяма част от процеса се осъществява в ранното детство, някои зони се миелинизират и след 20-годишна възраст. 


Процесът е предсказуем и може да се предвиди при здрави деца, а недохранването е фактор, който силно го нарушава.

 

Източник:

https://www.zerotothree.org/resources/1379-what-are-the-most-important-changes-in-the-brain-after-birth?fbclid=IwAR3ZeZ2jOjicnKK2lu8xsn6Fad4VOcb8jxgbRK7UGLMfkgQMrQSxgg-47zw