Урината е ценен източник на медицинска информация и познаването на някои явления, характерни за нея, могат да спомогнат за по-ранното откриване на множество здравословни проблеми.
 
Продуктите, които тялото отделя или задържа могат за разкрият не само протичащи бременност или бъбречни заболявания, но също какви лекарства или наркотици са приемани и обработвани от тялото, както и множество различни заболявания.
 
В урината се съдържат всички отпадни продукти, токсини и излишни течности, изхвърлени от бъбреците. Благодарение на модерните тестове за урина, проверката е бърза и лесна. Те изискват само потапянето на специална хартиена лентичка в уриновата проба – протичащите специални химични реакции в предварително третираните хартийки се проявяват като промени в цвета на определени хартиени сегменти.
 
Чрез тях само с една проба се разкриват множество диагностични фактори – киселинността на урината, концентрацията на определени вещества, както и наличието на определени клетки, наркотични метаболити или молекули като нитрита. 
 
Обикновенно, урината не съдържа никавав нитрит, но е изпълнена с нитрати. Някои бактерии обаче, използват нитратите за храна и ги преобразуват в нитрити. Това прави излишъка от нитрит в урината ясен белег за протичаща бактериална инфекция на пикочо-половите пътища. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
Ако е налична инфекция е много по-вероятно да бъде увеличен и броят на наличните в урината бели кръвни клетки.
 
Наличието на твърде много протеинови молекули, от друга страна, може да бъде белег за бъбречно увреждане или заболяване. При здрава бъбречна функция, белтъците се запазват в тялото за рециклиране и повторно ползване.
 
Твърде високото количество глюкоза в урината пък е знак за диабет. 
 
Ако хартиеният тест поражда съмнения у лекаря, уриновата проба се центрофугира и разделя. Част от нея се наблюдава под микроскоп за да се установи наличието на бактерии, гъбички, червени или бели кръвни клетки.
 
В последващите тестове може да се установи и наличието на кристали в урината. Те могат да са изградени от множество материали, но наличието им сигнализира за предразположение към развитието на бъбречни камъни, опасни странични ефекти от някои лекарства или поглъщането на отрови.
 
За допълнителна информация прилагаме следното видео: