Какво са центриолите?

Центриолата е малка структура, изградена от микротубули (малки клетъчни структури с тръбеста форма), която съществува като част от центрозомата (клетъчен органел, регулиращ процесите на клетъчно делене), която помага да се организират микротубулите в тялото.


Центриолата е основната единица, която създава и поддържа микротубули в клетката. Обикновено еукариотната клетка има една центриола, която се разполага перпендикулярно спрямо втора центриола в рамките на центрозомата. Микротубулите се простират от всяка центриола като я използват за опора в своята основа.Всяка клетка може да има стотици или хиляди микротубули, които да се простират до различни нейни части. По време на нормалните клетъчни процеси моторните (двигателните) протеини (като кинезин и динеин) се прикрепят както към микротубулите, така и към молекули, които трябва да бъдат транспортирани (активен вътреклетъчен транспорт). Моторните протеини се придвижват по микротубулите, влачейки молекули или органели. Не всички клетки съдържат центриоли, а за създаването на микротубули клетките използват други методи.


Какви са функциите на центриолите?

Клетките образуват сложен ендоскелет от микротубули, който позволява на веществата в клетката да бъдат транспортирани до всяко място в нея. Продуктите са маркирани със специални гликопротеини, които действат като сигнали за специфични моторни протеини. Тези протеини се прикрепят към продукта или везикула (мехурче), в която се съхранява продуктът, като в същото време се прикрепят към микротубула.


Всяка центрозома има по две центриоли. Центриолите закрепват микротубулите, които се простират от центрозомата и съдържат факторите, необходими за създаването на повече тубули.


По време на клетъчното делене центрозомите се репликират чрез дублиране на всяка центриола. След това 4-те центриоли се разпределят в две центрозоми. След това центриолите биват изтласкани до противоположните краища на клетката. Всяка центриола простира микротубули в цитоплазмата, които да прихванат хромозомите.


Микротубулите се прикрепят към хромозомите в техните центромери (мястото в хромозомата, където се свързват двете ѝ хроматиди), които са части от ДНК, специално оформени, за да позволят прикрепването на специални протеини и микротубули. След това микротубулите се разглобяват от центриолата, която изтегля микротубулите обратно към нея, тъй като двигателните протеини издърпват хромозомите.


Каква е структурата на центриолите?

Центриолата е изградена от девет комплекта микротубули, групирани по три, образуващи триплети. Триплетните микротубули са много силни, защото са съставени от три концентрични пръстена от микротубули.

 

Всеки триплет е свързан със специални протеини, които придават формата на центриолата. Околната среда на триплетните микротубули е аморфно вещество, наречено перицентриоларен материал, който съдържа много от молекулите, необходими за изграждането на микротубули.

 

Всяка микротубула в триплет се състои от тубулини (градивни единици), мономери, които се съединяват, за да създадат структурите на дълги, кухи тръби, приличащи на сламки.


Библиография:
Bornens M, Azimzadeh J. Origin and evolution of the centrosom
Basto R, Lau J, Vinogradova T, Gardiol A, Woods CG, Khodjakov A, Raff JW.; Flies without centrioles