Каква е структурата на триглицеридите?


Триглицеридите са основното средство за съхраняване на мастни киселини в биологичните системи и са клас съединения, които се състоят от глицерол (глицерин или 1,2,3-пропантриол, тривалентен алифатен алкохол) с мастна киселина. Пример за типичен триглицерид е тристеарин. Тъй като тази молекула съдържа само един вид мастни киселини, тя се означава като прост триглицерид.


Почти всички молекули на триглицеридите в природата съдържат повече от един вид мастни киселини. Когато две или повече мастни киселини в молекулата са различни, това се нарича смесен триглицерид. За всяка специфична комбинация от три мастни киселини са възможни три различни молекули, в зависимост от това коя от трите мастни киселини е свързана към централния въглерод на глицерола.


 

Като се има предвид броят на простите наситени (които нямат двойни или тройни връзки в молекулата си), мононенаситени (които имат една двойна връзка в молекулата си) и полиненаситени (които имат няколко двойни връзки в молекулата си) мастни киселини, става ясно, че има много различни видове триглицериди.


Какви са физичните свойства на триглицеридите?


Триглицеридите са хидрофобни вещества, които са разтворими само в някои органични разтворители. За разлика от много други видове сложни липиди, те не притежават електрически заряд и затова се наричат неутрални липиди.


Температурата на топене на смесените триглицериди е приблизително равна на средната стойност на съвкупността от температурите на топене на съставните им мастни киселини. При простите триглицериди температурите им на топене се покачват с увеличаване на дължината на ацилната верига, но намаляват с увеличаване на броя на двойните връзки. Разтопените триглицериди обикновено са доста вискозни масла.


От физиологична гледна точка е важно повечето съхранявани триглицериди да бъдат течни при телесна температура, за да се позволи бързата им мобилизация като енергиен източник. Също така е важно да се течни, тъй като съхранените подкожни мазнини изпълняват изолираща функция, която не трябва да пречи на мобилността на организма и неговите части.


Библиография:
Nelson, D. L.; Cox, M. M. Lehninger, Principles of Biochemistry (3rd ed.).
Encyclopedia Britannica. Lipid.