Стволовите клетки са недиференцирани или частично диференцирани клетки с уникална способност да се развиват в специализирани клетки на организма.


Стволовите клетки, които се намират в ембрионите (ембрионални стволови клетки) и телата на възрастните (соматични стволови клетки), са незрели, неспециализирани клетки, които са способни да се развиват в един или повече специфични видове клетки. Това ги прави полезни при лечението на дегенеративни заболявания.


Видовете стволови клетки се категоризират според нивото им на потентност (способността за диференциация в различни видове клетки). Колкото по-голямо е нивото на потентност на стволовите клетки, толкова по-голям е техният диапазон на диференциация.Соматичните стволови клетки могат да бъдат, открити в цялото тяло, те се делят, за да заменят умиращите клетки и да регенерират увредените тъкани и могат да бъдат открити както при децата, така и при зрелите хора.


Тотипотентната (тотално потентната) стволова клетка има способността да се развие във всеки вид клетка в организма; плурипотентна стволова клетка е способна да се развие в клетки от разнообразни видове на организма; унипотентната стволова клетка е ограничена само до един вид клетки.


Първата тотипотентна стволова клетка при бозайниците е зиготата – образувана след оплождането на яйцеклетката от сперматозоид. Всяка клетка в тялото произхожда от тази една клетка.


Въпреки че някои източници сочат, че раковите клетки могат да имат способността на тотипотентните стволови клетки, това не е така.

 

Тотипотентната клетка трябва да има способността да се превърне в цялостен организъм и поддържащите му тъкани чрез процеса на делене. Някои ракови клетки могат да се диференцират в други тъкани, но те не са тотипотентни. След като стволова клетка се диференцира в клетка, която не е в състояние да се превърне във всеки вид клетка в организма, тя вече не е тотипотентна, а плурипотентна.


Стволовите клетки могат да бъдат тотипотентни (зиготата и първите етапи на разделяне на зиготата на бластомери), плурипотентни, мултипотентни, олигопотентни или унипотентни. Ролята на стволовите клетки е да се диференцират, те нямат никаква друга функция, освен да произвеждат други видове клетки, които да се различават от собствената им структура.


В колко видове клетки могат да се диференцират стволовите клетки се определя от нивото им на потентност. Контролиращият механизъм къде и кога една стволова клетка да претърпи делене, за да се превърне в друг вид е заложен в ДНК.


Библиография:
Müller AM, Huppertz S, Henschler R. Hematopoietic Stem Cells in Regenerative Medicine
Atala A, Lanza R. Handbook of Stem Cells
Shenghui, H. E., Nakada, D., & Morrison, S. J. Mechanisms of stem cell self-renewal