Раковите стволови клетки представляват малка субпопулация от клетки, намиращи се в тумори, които са туморогенни (които не са диференцирани и са в състояние да генерират всички видове клетки, присъстващи в тумора). Раковите стволови клетки играят основна роля във възникването на тумора, неговата прогресия, резистентността на клетъчна смърт, резистентността към терапията и рецидивирането на тумора след лечение и ремисия.

 

Самообновяването и способността да се диференцират в различни типове клетки са отличителни характеристики на раковите стволови клетки, те представляват ракова (злокачествена) версия на нормалните стволови клетки, които се намират в здравите тъкани. Раковите стволови клетки могат да се възпроизвеждат и да поддържат рака в тялото. Поради това се предполага, че те са основният двигател на растежа и метастазирането на рака. Ефективното лечение на рак трябва да бъде насочено и да атакува тези клетки, което може да подобри шансовете за ремисия на рака.


 

Раковите стволови клетки са идентифицирани в тумори на мозъка, гърдата, дебелото черво, яйчниците, панкреаса и простатата, както и при меланома, мултиплен миелом, немеланомен рак на кожата и левкемия.

 

Нормалните стволови клетки са недиференцирани (или само частично диференцирани) клетки, които могат да се превърнат в различни видове клетки в тялото, от нервни клетки (неврони) до мозъчни клетки. Те също така могат да служат за регенерация на увредените тъкани.

 

Стволовите клетки притежават две основни качества - самообновяване и способност за диференциране. Когато стволовите клетки се разделят на повече стволови клетки, този процес се нарича самообновяване. При клетъчната диференциация клетката се променя от по-малко диференциран към по-диференциран клетъчен вид. Клетъчната диференциация представлява процесът, чрез който делящите се клетки променят своя функционален или фенотипен тип. Предполага се, че всички клетки произлизат от стволови клетки и получават функции, когато узреят. Клетъчният състав често се моделира като йерархична схема със стволови клетки на върха на йерархията.

 

Смята се, че раковите стволови клетки водят до образуването на тумори и може да са отговорни за терапевтичната резистентност и рецидив на рака. Подобно на много области на биомедицинските изследвания, раковите стволови клетки представляват развиваща се област на изследване. Терапията, базирана на стволови клетки, също се проучва за лечение на сериозни заболявания като парализа и болестта на Алцхаймер.

 

Маркери на клетъчната повърхност могат да бъдат използвани за идентифициране на раковите стволови клетки, както е потвърдено в изследвания, които подкрепят хипотезата, че тези стволови клетки не реагират на традиционни терапии като химиотерапия. Това изследване също подкрепя идеята, че раковите стволови клетки са източник на метастази.

 

Референции:
1. Stanford Medicine. What CSCs mean for cancer treatment
2. Nassar D, Blanpain C. Cancer stem cells: basic concepts and therapeutic implications
3. Bartram I, Jeschke JM. Do cancer stem cells exist? A pilot study combining a systematic review with the hierarchy-of-hypotheses approach
4. Walcher L, Kistenmacher AK, Suo H, Kitte R, Dluczek S, Strauß A, Blaudszun AR, Yevsa T, Fricke S, Kossatz-Boehlert U. Cancer stem cells-origins and biomarkers: perspectives for targeted personalized therapies