Какво са пептидите?

Пептидите представляват къси вериги от аминокиселини. Аминокиселините в един пептид са свързани едни с други в последователност чрез връзки, наречени пептидни връзки. Обикновено пептидите се различават от протеините по тяхната по-малка дължина, въпреки че граничният брой на аминокиселините, за определяне на това дали се касае за пептид или протеин, може да бъде произволен.


За пептиди обикновено се считат къси вериги от две или повече аминокиселини. Докато протеините представляват дълги молекули, съставени от множество белтъчни субединици и са известни също като полипептиди. Протеините могат да бъдат разградени от ензими (други протеини) на къси пептидни фрагменти.


 

В клетките пептидите могат да изпълняват биологични функции. Например някои пептиди действат като хормони, които са вещества, произвеждани от орган или разпръснати клетки, които има ефект върху дейността на определен прицелен орган.


Какви видове пептиди съществуват?

Пептидите се категоризират основно по три начина.

 

Според това колко аминокиселини изграждат веригата – олигопептидите съдържат малко аминокиселини, докато полипептидите са изградени от по-дълги вериги (обикновено между 20 до 50 аминокиселини). Дипептидите, трипептидите и тетрапептидите притежават съответно две, три и четири аминокиселини в своите вериги.


Според техния източник пептидите могат да бъдат растителни или животински.


Според функциите им в човешкото тяло – пептидите играят множество роли в организма.

 

Какви са примерите за пептиди и техните функции в човешкото тяло?

Някои пептиди и техните функции включват:

 

Вазопресин (антидиуретичен хормон) – хормон, който се секретира в хипоталамуса (структура, която се намира в основата на мозъка). Вазопресинът има няколко функции. Той е отговорен за регулирането на количеството вода, присъстващо в течното пространство около клетките (извънклетъчна течност). Той прави това чрез обратната резорбция на вода в крайните и събирателни бъбречни каналчета. Във високи количества вазопресинът е и вазоконстриктор, което означава, че причинява свиване на кръвоносните съдове и в резултат на това кръвното налягане се повишава.


Вазопресинът се инхибира от консумацията на алкохол, което кара хората да уринират повече от обикновено.


Окситоцин – хормон, който се произвежда от хипофизната жлеза (разположена в мозъка) и се състои от девет аминокиселини. Действието на този хормон се изразява в предизвикването на ритмични контракции на матката по време на раждане.


Окситоцинът също играе основна роля в освобождаването на кърмата чрез пряко контахиране на тъканите и каналчетата в млечните жлези. Окситоцинът понякога е известен като „хормон на любовта“, защото се освобождава, когато хората се свързват социално.


Дефензини – тези пептиди са предимно активни в имунната система и се смята, че имат антимикробно действие, като по този начин насърчават процеса на заздравяване на рани.


Ангиотензин – този хормон е част от ренин-ангиотензиновата система и помага за регулиране на кръвното налягане и също така стимулира освобождаването на алдостерон от кората на надбъбречната жлеза, за да насърчи задържането на натрий от бъбреците.


Библиография:
Lau J, Dunn M. Therapeutic peptides: Historical perspectives, current development trends, and future directions
La Manna S, Di Natale C, Florio D, Marasco D. Peptides as therapeutic agents for inflammatory-related diseases
Verywell Health. What Is a Peptide?
Medical News Today. What to know about peptides for health
Nature. Peptide