Костната тъкан се състои от четири различни типа костни клетки – остеобласти, остеоцити, остеокласти и остеопрогениторни клетки. Заедно тези клетки съставляват костите и работят заедно за поддържане на техния минерален състав и структура.


Какво представляват костните клетки?

Костните клетки са клетките, които изграждат костната тъкан. Костта е високоспециализирана съединителна тъкан с три основни функции – защита на вътрешните органи, създаване на опора за мускулното движение и съхранение на минерали като калций и фосфор. Костната тъкан може да бъде класифицирана като компактна или гъбеста, в зависимост от нейната плътност и функция.Какви видове костна тъкан съществуват?

Компактна костна тъкан


Компактното костно вещество е твърдият материал, който образува външния слой на костите. Основната му функция е да укрепва костите и да защитава гъбестата тъкан отдолу.


Гъбеста костна тъкан


Спонгиозното вещество образува вътрешния слой на всички кости. То е по-леко и по-малко плътно от компактното костно вещество и неговите ключови функции са да придават здравина и гъвкавост на костите и да действа като амортисьор в случай на травма. Тъй като е по-леко от компактната костна тъкан, гъбестата костна тъкан също намалява общото тегло на скелета.


Какви видове костни клетки съществуват?

Костната тъкан се състои от четири типа клетки – остеобласти, остеокласти, остеоцити и остеопрогениторни клетки. Всяка от тези клетки има уникална функция и заедно поддържат хомеостаза на костната тъкан чрез костно ремоделиране (заместване на старата костна тъкан с нова костна тъкан). По този начин те регулират структурата и функцията на костите.


Остеобластите са кубовидни клетки, подредени в плътно опакован слой по костната повърхност. Те представляват 4-6% от всички костни клетки и основната им функция е да образуват нова костна тъкан. Остеобластите са специално пригодени за тази роля, с изобилен гранулиран ендоплазмен ретикулум и голям апарат на Голджи за изобилно производство на протеини.


Тези клетки отделят различни вещества, включително колаген, различни протеини и калциеви соли. Заедно тези материали образуват костната матрица (костен матрикс), сложна рамка, която поддържа структурата на костите. Костният матрикс също играе ключова роля в костната хомеостаза, тъй като освобождава молекули, които влияят върху активността на костните клетки и следователно върху ремоделирането на костната тъкан.


Остеобластите не се делят. С течение на времето костният матрикс расте около тях и става калциран, улавяйки клетките в средата. Това кара остеобласта да промени структурата си и да се превърне в зряла костна клетка, наречена остеоцит.


Библиография:
Biologydictionary. Bone Cells
Hall, Susan J. Basic Biomechanics with OLC (5th ed., Revised. ed.)
Steele, D. Gentry; Claud A. Bramblett. The Anatomy and Biology of the Human Skeleton