Моноцитите са бели кръвни клетки, които произлизат от костния мозък. Моноцитите са част от вродения имунен отговор и неговата функция включва регулиране на клетъчната хомеостаза, особено в условията на инфекция и възпаление.


Моноцитите са най-големите бели кръвни клетки, с размери между 12 до 20 µm в диаметър, приблизително два пъти по-големи от червените кръвни клетки (еритроцити). Моноцитите обикновено са лесни за идентифициране в периферната кръв по техните относително големи размери и извити двукрили ядра, често описвани като бъбрековидни.


Моноцитите са ключов компонент на вродената имунна система. Моноцитите са вид бели кръвни клетки, които се диференцират в макрофаги и дендритни клетки, за да регулират клетъчната хомеостаза. Моноцитите имат две различни роли – те редовно патрулират в тялото, за да търсят микроби и организират имунен отговор по време на инфекция и възпаление.Моноцитите притежават на повърхността си рецептори, за разпознаване на патоген-свързани молекулни модели (липополизахариди върху външната обвивка на бактериите), които могат да бъдат разпознати от моноцитите при нахлуването на микробни клетки. В отговор на такива стимули, моноцитите мигрират от костния мозък в кръвообращението и инфилтрират тъканите в рамките на 12 до 24 часа.


Моноцитите представляват приблизително 5% от циркулиращите ядрени клетки в нормалната кръв на възрастните хора. Полуживотът на циркулиращите моноцити е приблизително един до три дни. Моноцитопения (намаляване на циркулиращите моноцити) е често срещано състояние при миелодиспластични синдроми. Докато моноцитозата (увеличаването на циркулиращите моноцити) е състояние на периферната кръв, което особено се наблюдава във връзка с инфекция, травма, прием на лекарства, автоимунни заболявания и някои злокачествени заболявания. Когато моноцитозата е постоянна и необяснима, това може да се дължи на хронична миеломоноцитна левкемия.


Когато има съмнение за миелоидна неоплазия с моноцитна диференциация, предизвикателство е точното класифициране на моноцитите като зрели или незрели. Няма окончателен тест за идентифициране на незрели моноцити. Поточната цитометрия идентифицира молекули на повърхността на такива клетки. Тези маркери могат да предоставят информация, която да помогне за оценка на приблизителната популация от зрели и незрели моноцити.


Библиография:
National Center for Biotechnology Information (NCBI). Histology, Monocytes
Karlmark KR, Tacke F, Dunay IR. Monocytes in health and disease
Justiz Vaillant AA, Jan A. Physiology, immune response