Хепатоцитите са клетките, които участват главно в структурата на черния дроб и представляват около 80% от този орган. Те са организирани в листове с дебелина една клетка. Листовете са свързани един с друг, образувайки гъбеста структура.

 

Хепатоцитите се обновяват на всеки 5 месеца, но това може да се промени при регенеративни процеси (възстановяване на изгубени тъкани или органи в отговор на нараняване), при които хепатоцитите показват висока способност за пролиферация и регенерация на увредената чернодробна тъкан.Хепатоцитите са полиедрални клетки, тоест имат няколко страни (обикновено шест, но броят им може да варира). Страните на един хепатоцит са в контакт или с друг хепатоцит, или с чернодробните синусоиди, които представляват вътрешните капиляри на черния дроб.


Хепатоцитите са големи клетки, около 20 до 30 µm в диаметър. Те обикновено имат кръгло ядро, централно разположено в цитоплазмата. Въпреки това, в черния дроб на зрели хора, до 25% от хепатоцитите могат да бъдат двуядрени. По-голямата част от ядрата на хепатоцитите са тетраплоидни (съдържат двойно по-голямо количество ДНК от обикновената клетка). Размерът на ядрата варира, въпреки че тетраплоидните ядра са по-големи.


Ядрата на хепатоцитите притежават разпръснат хетерохроматин – плътно опакована порция хроматин (ДНК и хистонови протеини) и една или повече нуклеоли (ядърца, немембранна структура в клетката, съдържаща протеини и нуклеинови киселини). При нормални условия не е обичайно да се наблюдава митотична активност (честота и брой на делене) при хепатоцитите (1 на всеки 10 000 или 20 000 хепатоцити). Въпреки това, митотичните хепатоцити се увеличават значително при чернодробни увреждания и процеси на регенерация.


Характеристиките на цитоплазмата варират в зависимост от физиологичното състояние на клетката, най-вече са повлияни от запасите на мазнини и гликоген, които се съхраняват в хепатоцита под формата на малки капчици. Хепатоцитите притежават множество малки митохондрии, от 800 до 1000 на хепатоцит.


Изчислено е, че един хепатоцит може да съдържа около 50 апарата на Голджи, които обикновено са организирани в купчини от 3 до 5 цистерни, представляващи удебелени странични области в клетките. Стековете на цистерните са разпръснати в цитоплазмата, въпреки че често се наблюдават близо до жлъчните каналчета (където се екскретира жлъчката). Хепатоцитите съдържат много пероксизоми (200 до 300), повече от другите обикновени клетки. В близост до жлъчните каналчета се откриват и много лизозоми.


Библиография:
1. Gissen P, Arias IM. 2015. Structural and functional hepatocyte polarity and liver disease. Journal of hepatholoty
2. Knutson MD. 2014. Adult intestinal stem cells: critical drivers of epithelial homeostasis and regeneration. Nature review in molecular cell biology
3. Weiss L, Greep RO. Histología. 4 edición. Editorial el Ateneo