Ретината представлява мембрана, която покрива вътрешната страна на задната стена на очната ябълка и съдържа специални сензорни клетки (рецептори). Ретината се състои от епителни, глиални и нервни клетки, подредени в 10 слоя, в които може да бъде открита и специализирана група от рецептори (фоторецептори).


Тези фоторецептори са локализирани около зона близо до центъра на ретината, наречена макула, която е функционалният център на ретината. Фовеята (която притежава най-голяма чувствителност към детайли и цвят) се намира в центъра на макулата. Макулата е отговорна за цветното зрение с висока разделителна способност, осигурено от различни видове фоторецептори.


Фоторецепторите са клетки, създаващи образ. Те са специализиран тип светлочувствителни невроепителни клетки, които са способни да абсорбират светлината и да я преобразуват в електрически сигнал в началните етапи на механизма на зрението, процес, известен като фототрансдукция. Фоторецепторите са плътно опаковани заедно едни до други, което позволява поглъщането на голямо количество светлина върху малка площ на ретината.Фоторецепторите в ретината са класифицирани в две групи, наименувани според тяхната физическа морфология. Пръчковидните клетки (пръчиците) са силно чувствителни към светлина и функционират при нощното зрение, докато конусовидните клетки (колбичките, конусчетата) са способни да възприемат широк спектър от фотони (светлинни частици) и са отговорни за цветното зрение и зрението през деня. Пръчиците и колбичките са структурно разделени от пет основни области:

  • Външен сегмент;
  • Свързваща ресничка (шийка);
  • Вътрешен сегмент;
  • Ядрена област;
  • Синаптична област

Външният сегмент участва в улавянето на светлината и превръщането ѝ в електрически стимул, докато свързващата ресничка свързва външния и вътрешния сегменти един с друг.

 

Вътрешният сегмент съдържа метаболитни органели като митохондрии, лизозоми и ендоплазмен ретикулум, а ядрената област съдържа ядрото на клетката.

 

И накрая, синаптичната област функционира при трансфера на невротрансмитери, като глутамат, между фоторецепторните клетки и биполярните клетки или вторични неврони.


Светлината се абсорбира от родопсините (съдържащи пигмент сензорни протеини, които преобразуват светлината в електрически сигнали) във фоторецепторните клетки. Родопсините са зрителни пигменти, състоящи се от протеин - опсин, който се намира по мембраната на дискчетата (специфични вгъвания на клетъчната мембрана, в които се поместват пигментните молекули) на външния сегмент. Човешките фоторецептори съдържат 4 вида опсини; един се намира в пръчиците; и три в колбичките.


Библиография:
Aghoghovwia, B., Zehra, U., Chaves, C. (2019). Structure of the Eyeball
Crumbie, L., Salvador, F., Rad, A. (2019). The Visual Pathway
Land, M. (2018). Photoreception. Encyclopedia Britannica