Какво представляват базофилите?

Базофилите са вид бели кръвни клетки (левкоцити). Заедно с няколко други видове левкоцити, базофилите участват в имунния отговор при борбата с инфекциите. Базофилите също имат участие при възникването на някои от симптомите, причинени от алергични реакции, като сълзене на очите, кихане и хрема.


Какъв е произходът на базофилите?


Базофилите, както всички кръвни клетки, възникват от стволови клетки в костния мозък. Те се развиват и диференцират чрез процес, наречен хемопоеза, по време на който кръвните клетки се специализират и получават характерни структура и функция. Те се освобождават от костния мозък в циркулиращата кръв като зрели клетки.


Кръвните клетки, които се произвеждат в костния мозък, попадат в категориите - червени кръвни клетки (еритроцити), кръвни плочици (тромбоцити) и бели кръвни клетки (левкоцити). На 700 червени кръвни клетки (еритроцити) се пада около една бяла кръвна клетка (левкоцит). Базофилите съставляват около 0,5% от общия брой на белите кръвни клетки.


Базофилите циркулират в кръвта и обикновено живеят няколко дни, преди да бъдат разградени и заменени с нови базофили.


Белите кръвни клетки са най-важни за имунната система и възпалението, червените кръвни клетки пренасят кислород в тялото, а тромбоцитите помагат да се образуват кръвни съсиреци, за да се предотврати загубата на кръв.


Каква е структурата на базофилите?

Базофилите са гранулоцити, което означава, че те съдържат малки гранули. Гранулите съхраняват и освобождават ензими и вещества (по-специално хистамин), които насърчават възпалителната реакция, характерна за базофилите. Базофилите са с диаметър около 14-16 µm.


Каква е функцията на базофилите?

Базофилите са част от вродената имунна система, което означава, че те се активират при попадане на патогени в организма. Те работят заедно с други видове бели кръвни клетки, всеки от които има свои ензими и вещества, чрез които защитават от нахлуващи микроорганизми.


Каква е ролята на базофилите във вродената имунна система?

Като част от вродената имунна система, базофилите атакуват неспецифично патогените, дори ако никога преди това организмът не се е срещал с тях. Това означава, че базофилите не помнят инфекциозния агент, но вместо това разпознават нашественика като нещо, което не принадлежи към организма и което трябва да бъде унищожено. Действието на базофилите е най-ефективно при защита на тялото срещу бактерии и паразити, включително външни паразити като кърлежи.


Библиография:
Mukai, K., & Galli, S. J. Basophils
Santos, A. F., & Lack, G. Basophil activation test
Siracusa, M. C., Kim, B. S., Spergel, J. M., & Artis, D. Basophils and allergic inflammation