Астроцитите са звездовидни клетки, които са най-разпространеният вид глиални клетки (астроглия) в мозъка (поддържащи клетки, които предпазват невроните и ги задържат заедно) и се характеризират със способността си да предлагат различни защитни функции на централната нервна система.

 

Подредбата на астроцитите е свързана с химичните и физически взаимодействия с други мозъчни клетки. Тяхната роля е свързана с поддържане на химичния състав на екстрацелуларното (извънклетъчното) пространство. Загиналите нервни клетки се фагоцитират (поглъщат) от астроцитите.


 

Астроцитите произлизат от нервни стволови клетки и допринасят за изграждането и поддържането на кръвно-мозъчната бариера. Кръвно-мозъчната бариера представлява полупропусклива мембрана, която предотвратява преминаването на определени компоненти от кръвта в кръвообращението в мозъчната извънклетъчната течност в централната нервна система.

 

Астроцитите са открити от учения Карл Бергман и първоначално са били наречени глия на Бергман поради класификацията им като защитни и изолиращи клетки. Тези клетки по-късно са наречени астроцити за тяхната звездоподобна форма.

 

Подобно на други невронни клетки, астроцитите се състоят от синапси или клетъчни краища (осъществяващи контакт между две нервни клетки), които позволяват химическа и електрическа комуникация между клетките. Астроцитите също притежават дендрити (разклонения на клетката), които позволяват сигнали от други клетки да се предават в клетъчното тяло на астроцита.

 

Съществуват два основни типа астроцити, наречени протоплазмени или фиброзни, които се класифицират въз основа на техните структурни различия и местоположение. Протоплазмените астроцити се намират в цялото сиво вещество в мозъка, където се намират по-голямата част от невроните. Сивото вещество в мозъка отговаря за функции като мускулен контрол и сетивно възприятие, включително реч, вкус, обоняние, памет, преценка и др. Фиброзните (влакнести) астроцити се намират в цялото бяло вещество в мозъка, където има изолирани нервни влакна.

 

Въпреки че няма анатомични вариации, специфични за астроцитите, засегнатите от заболяване астроцити имат голямо влияние върху наличието и развитието на невродегенеративни състояния. Общият консенсус сред учените е, че астроцитите допринасят за невродегенеративни заболявания, когато загубят способността си да балансират и детоксикират мозъчните клетки.

 

Референции:
1. Sofroniew MV, Vinters HV. Astrocytes: biology and pathology
2. Molofsky AV, Deneen B. Astrocyte development: A guide for the perplexed
3. Verywell Health. The Anatomy of Astrocytes