Какво представлява цитоскелетът?

Цитоскелетът представлява мрежа от филаменти (нишки) и тубули (тръбички), която се простира през клетката през цитоплазмата (вътрешната течна среда на клетката).

 


Цитоскелетът се намира във всички клетки, въпреки че протеините, от които е изграден, се различават при различните организми. Цитоскелетът поддържа клетката, придава ѝ форма, организира и поддържа органелите и има роля в транспорта на молекулите, клетъчното делене и клетъчната сигнализация.


Каква е структурата на цитоскелета?

Всички клетки имат цитоскелет. Еукариотните клетки (на многоклетъчните организми) са сложни клетки, които притежават ядро и органели. Растенията, животните, гъбите и първаците се състоят от еукариотни клетки.

 

Прокариотните клетки (на едноклетъчните организми), като бактерии и археи, са по-малко сложни, без обособено ядро или органели (с изключение на рибозоми). Първоначално се е смятало, че прокариотните клетки не притежават цитоскелет, но впоследствие той е открит едва в началото на 90-те години.


Цитоскелетът на еукариотните клетки се състои от три вида нишки, които представляват удължени вериги от протеини: микрофиламенти, междинни нишки и микротубули.


Какво представяват микрофиламентите?

Микрофиламентите се наричат още актинови нишки и са най-тънките филаменти на цитоскелета. Тъй като те се състоят предимно от протеина актин; тяхната структура се състои от две паралелни нишки от актин, навити в спирала. Те са с дебелина около 7 нанометра, което ги прави най-тънките нишки в цитоскелета.

 

Микрофиламентите имат много функции. Те подпомагат цитокинезата - етап от деленето на клетката, по време на който цитоплазмата на една еукариотна клетка се разделя на две равни части, вследствие на което се образуват дъщерни клетки.


Микрофиламентите подпомагат клетъчната подвижност и позволяват на едноклетъчните организми като амеби да се придвижват в средата. Те също така участват в потока на цитозол (течната част на цитоплазмата), чрез който се пренасят вещества в клетката. Чрез цитоплазмения поток се транспортират на хранителни вещества в клетката.

 

Микрофиламентите също са важна част от мускулните клетки, като заедно с миозина им позволяват да се съкращават. Актинът и миозинът са съкратителни белтъци и са два основни компонента на мускулните клетки.


Библиография:
Cooper, Geoffrey M. Actin, Myosin, and Cell Movement. The Cell: A Molecular Approach. 2nd Edition
Doherty GJ, McMahon HT. Mediation, modulation, and consequences of membrane-cytoskeleton interactions