Стареенето е сложен феномен, чиято основна причина не е напълно разкрита въпреки множеството теории, които се опитват да обяснят този процес. С напредването на възрастта промените във всички физиологични функции, включително имунитета, са забележими. Имунният отговор намалява с напредването на възрастта, което допринася за повишената честота на различни хронични заболявания с възпалителен компонент.

 

От множество проведени проучвания е станало ясно, че дълголетието на човека може да бъде повлияно от промените в имунната система, но как протичат те не е добре изяснено. Много данни подкрепят идеята, че свързаната с възрастта имунна дисфункция може поне отчасти да обясни процеса на стареене.


 

Промените в имунната система, които изглежда съпътстват старостта, могат да окажат пряко въздействие върху дълголетието на човека. Имунната система не само предпазва организма от вируси и бактерии, но също така помага за идентифициране и премахване на ракови клетки и токсини. С напредването на възрастта потенциалът тези фактори да причинят увреждане в тялото се увеличава.

 

Изследванията показват, че свързаната със старостта дисфункция на имунната система, понякога известна като „възпалително стареене“, може поне отчасти да причини и/или да обясни някои от известните аспекти на процесите на стареене. Всъщност се смята, че хроничното възпаление допринася за цял набор от хронични и терминални заболявания от рак до болестта на Алцхаймер.

 

Имунната система се състои от клетки, вещества и органи. Тимусът, далакът, сливиците, костният мозък и лимфната система произвеждат, съхраняват и транспортират клетки и вещества, като антитела, интерлевкини и интерферони.

 

С напредването на възрастта важните клетки на имунната система намаляват и стават по-малко функционални. Клетките, които представляват особен интерес за геронтолозите (специалистите, които изучават стареенето), са класът бели кръвни клетки, наречени лимфоцити, които се борят с нахлуващите бактерии и други чужди клетки. Лимфоцитите попадат в два основни класа:

 

В-клетките узряват в костния мозък. Една от техните функции е да отделят антитела в отговор на инфекциозни агенти или антигени.

 

Т-клетките се развиват в тимуса, който се свива след пубертета. Има два подтипа Т-клетки:

  • Цитотоксичните Т-клетки атакуват директно инфектирани или увредени клетки;
  • Помощните Т-клетки (Т-хелпери) произвеждат мощни химикали, наречени лимфокини, които мобилизират други вещества и клетки на имунната система

Докато броят на Т-клетките остава сравнително постоянен с напредването на възрастта, тяхната функция намалява. Освен това, за Т-клетките, унищожени от лечение на рак, като химиотерапия и лъчетерапия, отнема повече време за обновяване при по-възрастните хора, отколкото при по-младите хора.

Освен че правят тялото по-податливо на обикновени вирусни и бактериални инфекции, такива промени в имунната система могат да имат много по-голямо въздействие.

 

Интерлевкините служат като пратеници, предаващи сигнали, които регулират имунния отговор. Нивата на някои от тях, като интерлевкин-6, се повишават с напредването на възрастта и се спекулира, че те пречат на имунния отговор по някакъв начин. Други, като интерлевкин-2, който стимулира пролиферацията на Т-клетките, имат тенденция да намаляват с възрастта.

 

Когато става въпрос за имунологичната теория на стареенето, някои изследвания сочат нарастващата имуногенетична диверсификация на човешките клетки като виновник, за разлика от променящия се брой клетки. Тази концепция твърди, че тази повишена диверсификация или клетъчна мутация в напреднала възраст може в крайна сметка да доведе до неуспех в клетъчното разпознаване и разпадане на определени физиологични системи, което в крайна сметка предизвиква автоимунни реакции като хронично възпаление.

 

Референции:
1. Aging Under the Microscope; National Institutes of Health, National Institute of Aging
2. Franceschi, C., and J. Campisi. Chronic Inflammation (Inflammaging) and Its Potential Contribution to Age-Associated Diseases
3. Goronzy, J, and Weyand, C. Successful and Maladaptive T Cell Aging
4. Verywell Health. The Immunological Theory of Aging