Наблюдателните може би са забелязали, че някои хора имат тъмни петънца по ириса. Около 60% от хората, особено с напредване на възрастта, имат такива петънца. Нови изледвания хвърлят светлина върху този феномен.
 
Петънцата по ириса сами по себе си са безобидни и представляват клъстъри - струпвания, от меланоцити в ириса. Изследователите смятат, че се развиват в отговор на излагане на слънчевите лъчи.
 
Дерматолозите обясняват, че появата на хиперпигментирани петна по кожата, особено при напреднала възраст и силно излагане на слънцето, е свързано с кумулативния (натрупващ се) ефект на ултравиолетовите лъчи през годините.
 
Допуска се като силно вероятно, че този механизъм може да причини и тъмните петънца по ириса, където също нормално има меланоцити. В подкрепа на това е и още един факт.
 

Тези петънца имат и интересно разположение в ириса – външният и долен квадрант на ириса. Смята се, че веждите и носът засенчват останалaта част от него.

NEWS_MORE_BOX
 
За потвърждаване на хипотезата е проведено проучване, в което група от хора са били разпитани за техните навици относно слънцезащитата. Резултатът е показал, че тези с петънца по ириса са полагали слаби грижи що се отнася защита от слънцето.
 
Събирайки тези данни, авторите на изследването приемат, че наличието на петънца по ириса разкрива, че носителят им има висока кумулативна доза от слънчево излагане. Важи и обратното – когато един човек, особено млад, има такива петънца, може да се приеме, че е по-чувствителен към ултравиолетовите лъчи и е нужно да защитава целогодишно кожата и очите си.
 
Тъмните петна по ириса не са опасни, но служат като индикатор за риск от други заболявания – хората, които ги имат – именно тези със сериозно излагане на слънце, имат и по-висок риск от развитие на катаракта, макулна дегенерация и други, свързани със слънцето заболявания на очите.