Оксидативният стрес е резултат от нарушен баланс между свободните радикали и антиоксидантите в тялото. Свободните радикали са кислородсъдържащи молекули, които съдържат нечетен брой електрони. Нечетното чесло означава, че те съдържат един несвързан електрон, поради които лесно могат да реагират с други молекули и да образуват различни съединения - те са много реактивни. Свободните радикали могат да доведат до протичането на машабни верижни химични реакции в тялото, защото реагират много лесно с други молекули. Тези процеси обикновено са процеси на ​​окисление, които могат да бъдат както вредни, така и полезни за организма. Антиоксидантите са молекули, които противодействат на свободните радикали, тъй като могат да предадат електрон на някой свободен радикал, без това да доведе до получаване на нестабилни съединения. Това стабилизира свободния радикал и той става по-малко реактивен.

Как оксидативният стрес влияе на тялото?

Окисляването е нормален и необходим за тялото процес. Оксидативният стрес, от друга страна, възниква, когато има дисбаланс между активността на свободните радикали и антиоксидантната активност. Когато функционират правилно, свободните радикали могат да помогнат в борбата с патогените, които водят до инфекции. Когато има наличие на повече свободни радикали, те могат да увредят мастната тъкан, ДНК и протеините в тялото, които представляват голяма част от състава на организма. Ето защо оксидативния стрес може да доведе до развитието на голям брой заболявания с течение на времето. Такива са например:


 • Диабет;
 • Атеросклероза и втвърдяване на кръвоносните съдове;
 • Възпалителни заболявания и повишено ниво на възпалението в организма;
 • Високо кръвно налягане - хипертония и всички свързани с нея усложнения;
 • Сърдечносъдови заболявания;
 • Когнитивен спад и евродегенеративни заболявания, като Паркинсон и Алцхаймер;
 • Ракови заболявания;
 • Оксидативният стрес също допринася за стареенето.

Какви са рисковите фактори?

Всеки организъм произвежда малко количество свободни радикали естествено в тялото си чрез процеси като физическа активност или при възпаление. Това е нормален процес и е част от механизмите за поддържане на здравето на организма. В околната среда също има източници на свободни радикали:

 • Озон;
 • Пестициди и почистващи препарати;
 • Цигарен дим;
 • Радиация;
 • Замърсяване;
 • Диета с високо съдържание на захар, мазнини и алкохол.

Референции:

https://www.healthline.com/health/oxidative-stress#prevention

https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/pa-health/index.htm

https://www.hindawi.com/journals/omcl/2011/194586/

https://www.healthline.com/health/healthy-sleep/what-happens-to-your-body-when-you-lose-sleep

https://www.healthline.com/health/what-spf-should-i-use