Сърдечносъдовата система е отговорна за транспорта на различни хранителни вещества, кислород, витамини и др. из целия организъм. Освен доставянето на тези материали, тя изпълнява и важна функция при премахването на остатъчни вещества от тъканите.

 

Изградена е от сърце, кръвоносни съдове и кръв. Сърцето е кух орган, изграден от 2 предсърдия и 2 камери, които се съкращават в изключително добре балансирана последователност, осигурявайки изпомпването на кръвта към съдовете из целия организъм. Без това, животът е невъзможен, затова е изключително важно да се запази здравето на сърцето, съдовете и кръвта.


 

При някои състояния се развиват отклонения от нормалната функция на системата, като повечето такива промени водят до появата на различни симптоми. Едно сериозно и все по-често срещано състояние е сърдечната недостатъчност, характеризираща се с затруднена и недостатъчно ефективна помпена функция на сърцето.

 

Различни увреждания могат да доведат до сърдечна недостатъчност, например инфаркт на миокарда. Усложненията на самата недостатъчност сами по себе си също са изключително разнообразни. Едно от тях е кардиогенния шок.

 

Шокът е състояние, при което метаболитните нужди на различните тъкани не се задоволяват, вследствие на недостатъчна перфузия (доставка на вещества от кръвта). Има различни видове шок – хиповолемичен (намален обем на кръвта), анафилактичен (при тежки алергични реакции 1 тип), неврогенен, кардиогенен и др.

 

Хиповолемичният шок може да се причини вследствие на голяма кръвозагуба или обезводняване на организма. Съществуват и други рискови фактори.

 

При кардиогенния шок, метаболитната „недостатъчност“ се дължи на неадекватна циркулация на кръвта, заради неефективната помпена функция на сърцето. Особено важна роля в развитието на кардиогенния шок играе лявата камера, носеща сериозната отговорност да изпомпва кръв към цялото тяло. Дясната камера поема другата сериозна задача – да изпомпва кръв към белите дробове, за да може там тя да се насити с кислород, нужен за организма.

 

Вследствие от разминаването между метаболитните нужди на тъканите и неефективната доставка на хранителни вещества и кислород, клетките и тъканите започват да загиват, което само по себе си, ако не бъде повлияно, води до смърт. С напредване на състоянието е възможно да се стигне до сърдечен арест и изцяло да спре изтласкването на кръв от сърцето към всички части на тялото.

 

Най-честите симптоми на кардиогенния шок са тахипнеа (забързан ритъм на дишане), тахикардия (учестен сърдечен ритъм), задух, студени крайници, обилно изпотяване, слаб пулс, синкоп (загуба на съзнание), олигоурия (намалено отделяне на урина), замаяност.