ДНК – дезоксирибонуклеиновата киселина е молекула – съвкупност от атоми, свързани в пространството в определена форма. В случая на ДНК тази форма е като на стълбичка, извита спираловидно. Известно е, че тя служи като матрица, на базата на която се изгражда всеки жив организъм. Как е възможно това? Как от някакви нули и единици, се стигна до усъвършенстваната електроника, която от неразбираема магия, се превърна в ежедневие? Така и ДНК е най-очарователното чудо и едновременно с това – най-естественото нещо на Земята.
 
Нека разгледаме един организъм под лупа.Той е изграден от органи, те от тъкани, тъканите от клетки, а последните – от протеини и други помощни вещества. Протеините пък – съставени от аминокиселини (АК). В изграждане на телата ни участва набор от около 20 различни вида АК, но именно подредбата им стои в основата на огромното разнообразие от белтъците, уникални за всеки организъм.
NEWS_MORE_BOX
 
Молекулата на ДНК е базата данни, която кодира последователността на аминокиселините за всеки отделен белтък. ДНК е изградена от 4 бази, повтарящи се една след друга в различна последователност. Съвкупността от 3 последователни бази се нарича кодон. Всеки кодон отговаря на една АК.
 
Безценната ДНК се съхранява в ядрото на клетката. Когато трябва да се произведе белтък, РНК молекула създава своеобразно копие от участъка от ДНК, отговаящ за него, и така изнася информацията в цитоплазмата. Там рибозомите се заемат да разчетат РНК. За всеки три бази, те добавят определената аминокиселина към веригата. В хода на този процес, по воля на химичните сили, веригата се нагъва в пространството докато се превърне в точния белтък, кодиран от ДНК. 
 
Той може да бъде молекулата на хемоглобина, някой хормон, или да изгражда косъм. И така, чудото на живота продължава! 
 
 

 

 


Повече за ДНК и клетката можете да научите от поредицата "Вселената в клетката"