Причинената от шум глухота е необратима. Това е така, защото при излагането на силен шум, сетивните клетки в ухото се изтощават.

 

Когато шумът се появява за кратък период от време, често човек изпитва временна загуба на слуха или усещане за звънене или шумене в ухото, което се нарича тинитус. Слухът се подобрява, когато сетивните клетки се възстановят.


 

За да се избегнат различните нарушения на слуховия апарат е необходимо човек да слуша безопасно. Този вид слушане зависи предимно от три фактора - интензивност, продължителност и честота на звука.

 

Тези три фактора са отговорни за общите нива на звукова енергия, на която е изложен слуховия апарат на всеки човек.

 

Учени разкриха, че едно и също количество енергия може да бъде въведено на човек с по-нисък интензитет, т.е. с намален обем, за продължителен период от време, докато по-силните звуци могат да се възприемат само за кратък период от време.

 

Допустимото ниво на дневна шумова експозиция при всеки човек се определя на база на общата допустима доза на звука.

 

Според редица специалисти осемдесет и пет децибела (dB) е най-високото безопасно ниво на шумова експозиция до максимум осем часа.

 

Обикновено допустимото ниво на експозиция на звук се изчислява за различните работни среди и местата за отдих.

 

Допустимата продължителност на безопасното слушане намалява с увеличаване на силата на звука. Следователно при звук с ниво от 100 dB, безопасната експозиция на ден за човека 15 минути.

 

Много малко хора слушат безопасно. Обикновено тези, които използват лични аудио устройства, като колони или слушалки, задават силата на звука между 75 и 105 dB.

 

В дискотеките и нощните клубове средното ниво на звука варира между 104 и 112 dB, а нивата на шума на различните видове концерти могат да бъдат още по-високи.

 

Шумовите стойности при различните спортни събития, като футболен или баскетболен мач, варират от 80 dB до 117 dB.

 

Високите децибели могат да бъдат много вредни за слуховия апарат на човека и да го увредят трайно.

 

Поради тази причина е важно всеки да контролира безопасно нивата на шума като понижава силата на звука, който може да бъде регулиран, например на музиката, и да следи безопасните нива на слушане.

 

Всеки човек би могъл да ограничава времето, което прекарва в шумна среда и да обърне сериозно внимание на евентуално появили се признаци на загуба на слуха. Това може да предотврати по-нататъшно влошаване на състоянието.

 

Източници:

https://www.news-medical.net/health/What-is-Safe-Listening.aspx