Успехът на ваксините срещу COVID-19, базирани на РНК технология, е породил надежди един ден да се разработят ваксини срещу рак.

 

Далеч от това да бъде утопична представа, изследванията на ваксините срещу рак продължават.


 

В момента лабораториите Moderna и BioNTech провеждат множество клинични изпитания на ваксини срещу рак, уверява Мария Дука, изследовател по биохимия в Националния център по научни изследвания и ръководител на френската мрежа от изследователи, работещи върху РНК.

 

Учените работят върху ваксини срещу рак и инфекциозни заболявания от 90-те години на миналия век.

 

Клиничните проучвания се провеждат вече над 20 години.

 

Благодарение на тези изследвания, РНК ваксините срещу COVID-19  са били произведени толкова бързо.

 

В противен случай би могло да чакаме няколко години, за да се сдобием с тези ценни ваксини.

 

РНК ваксината -  нова надежда срещу рака

Ваксината е предназначена да подобри имунния отговор на пациента чрез инокулиране на фрагменти или маркери на целевия патоген.

 

Бъдещите ваксини срещу рак няма да бъдат като традиционните ваксини, ракови клетки няма да бъдат инжектирани на болен пациент.

 

Те ще бъдат съставени от РНК и тази технология е предпочитана, тъй като целта ѝ е да елиминира клетките, като същевременно щади нормалните ни клетки, чрез специфично насочване към протеини, произведени от генетични промени в туморните клетки.

 

Като напомняне, РНК е молекула в нашето тяло, която произвежда протеините на нашите клетки.

 

Това е много нестабилна молекула, която има ограничен живот в организма ни - тя се унищожава веднага щом произведе протеинът, който трябва да създаде.

 

Има два вида ваксини срещу рак: превантивни ваксини и лечебни ваксини.

 

Първите са насочени към вируси, които могат да причинят рак, като някои папилома вируси, докато вторите противодействат на системите за резистентност към имунния отговор, създаден от рака

 

Туморите могат да произвеждат протеини на повърхността си, които пречат на имунната система да работи срещу нефункционалните клетки.

 

Тези контролни точки са често срещани при някои видове рак.

 

За да се борят с туморите, пациентите имат нужда от инхибитори на тези протеини на контролните точки, за да победят защитата на рака и да позволят на имунната система да унищожи болните клетки.

 

Персонализирано лечение

Многото геномни промени в раковата клетка често водят до експресия на тумор-специфични антигени - неоантигени.

 

Антигенът в този случай се носи от протеин, който предизвиква имунен отговор в организма.

 

Следователно тези неоантигени са лесно разпознаваеми от имунната система, тъй като не се експресират от нормалните телесни тъкани.

 

Използването на биоинформатика и изкуствен интелект е ускорило идентифицирането на неоантигени от туморна проба.

 

След това РНК, експресиращи избраните неоантигени, се синтезират in vitro в голям брой, за да бъдат инжектирани на пациента.

 

За тази цел, РНК, произведени в големи количества, се капсулират в защитни мембрани, за да се осигури доставката на РНК до клетките.

 

След като РНК са в клетките, те ще произвеждат в голямо количество неоантигени, които ще бъдат идентифицирани от имунната система като чужди молекули.

 

Така имунният отговор ще бъде много по-ефективен срещу раковите клетки.

 

 

РНК ваксината има няколко интересни предимства в борбата срещу рака.

 

Тя може да съдържа няколко различни РНК в една и съща защитна капсула.

 

Следователно няма да е насочена само към един неоантиген, а към няколко едновременно.

 

По този начин не само имунният отговор ще бъде още по-значителен, но също така ще помогне да се сведат до минимум защитните механизми на туморната клетка.

 

РНК ваксината ще доведе до развитието на медицина, която е по-прецизна, защото е персонализирана.

 

Източници:

https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/vaccins-contre-le-cancer-un-traitement-davenir-63862?uid=NTAyNDMw