Плътна неправилна съединителна тъкан

Плътната неправилна съединителна тъкан съдържа влакна, които не са подредени в паралелни снопове, както при плътната правилна съединителна тъкан.


Колагеновите влакна са съставени от жилави, дебели протеини, намиращи се в плътната съединителна тъкан. В плътна съединителна тъкан присъства главно колаген от тип I. Три верижни колагенови молекули са опаковани заедно, за да образуват колагенови фибрили. Фибрилите се сглобяват, за да образуват колагенови влакна.Колагеновите влакна на плътната неправилна съединителна тъкан са заобиколени от малки количества аморфно вещество. Сред колагеновите влакна също има мрежа от еластични влакна. Аморфно вещество е гелообразно по текстура и се намира между клетките. Съдържа молекули като протеогликани и адхезивни гликопротеини, които подобно на колагеновите влакна се произвеждат от фибробластите.


Колагеновите влакна имат добра якост при опън и следователно имат важна поддържаща функция. Колагеновите влакна в плътна неправилна съединителна тъкан са ориентирани произволно в компактна преплетена триизмерна мрежа. Триизмерната природа на плътната неправилна съединителна тъкан и придава голяма сила.


Плътна неправилна съединителна тъкан се намира във високи концентрации в частите на тялото, където е необходима опора, за да се предотврати въздействието на сили от различни посоки. Плътна неправилна съединителна тъкан има в дермата на кожата, в стените на органите, в склерата (бялото на очите).


Плътна правилна съединителна тъкан

Плътната правилна съединителна тъкан се състои главно от колагенови влакна от колаген тип I. Тя се намира в области на тялото, където се изискват големи количества якост при опъване, като например връзки, сухожилия и апоневроза (сухожилна разтеглица).


Колагеновите влакна са плътно опаковани заедно и подредени успоредно едни на други. Това разположение позволява на влакната да имат добра устойчивост на силите, теглещи по една ос, но също така притежават и известна способност да се разтягат. Сухожилията и връзките се прикрепват към костите, а ролята на плътната правилна съединителна тъкан (в сухожилията и връзките) е да прехвърля напрежението върху костите. Около клетките на плътната правилна съединителна тъкан присъства малко количество аморфно вещество.


Сухожилията обикновено са устойчиви на разтягане, но са достатъчно флексабилни. Сухожилието включва фасцикули (снопове) от колагенови влакна, които вървят успоредно по оста си. В напречно сечение сухожилието обикновено изглежда кръгло или овално. Там, където сухожилието се прикрепя към кост, има преход от хрущял към минерализиран хрущял към кост.


Апоневрозите са плоски листове (плоски широки сухожилия) от колагенови влакна, които обикновено съдържат множество слоеве. Апоневрозите са важни за закрепването на костите към мускулите. При някои мускули прикрепването за костта е само частично апоневротично и частично сухожилно, но в някои случаи прикрепването за костта е изцяло апоневротично.


Връзките са образувани от дебели снопчета съединителна тъкан, съставена главно от колаген. Въпреки плътността си, връзките могат да бъдат достатъчно еластични. Те трябва да бъдат здрави, тъй като свързват костите заедно и държат ставите на местата им.

 

Библиография:

V. Eroschenko, M. di Fiore: DiFiore’s Atlas of Histology with Functional Correlations, 12th edition
G. Cramer, S. Darby: Basic and Clinical Anatomy of the Spine, Spinal Cord, and ANS, 3rd edition