Невроните (нервните клетки) са структурните единици на нервната система и едни от най-разнообразните клетки в човешкото тяло, включващи различни видове групи клетки.

 

Невроните обработват и предават информация чрез електрически и химически сигнали. Те се различават по функцията на предаването на сигналите, формата на тялото (което съдържа клетъчното ядро), както и в броя и разположението на техните къси израстъци, наречени дендрити и дълги израстъци, наречени аксони.Невроните могат да бъдат класифицирани въз основа на броя на израстъците, които произхождат от сомата (клетъчното тяло на неврона). Клетките могат да бъдат мултиполярни, биполярни, униполярни или псевдоуниполярни.


Мултиполярни неврони

Мултиполярните неврони са най-преобладаващи в главния и гръбначния мозък и включват двигателни неврони (предаващи информация от централната нервна система към периферията - скелетни мускули, вътрешни органи, жлези), както и междинни (интерневрони), които осъществяват връзката между сетивните (предаващи информация от периферията към централната нервна система) и двигателните неврони.


Мултиполярните неврони имат един аксон, произхождащ от единия край на клетъчното тяло и няколко дендрити (израстъци), които се разклоняват, когато излизат от другата страна на клетъчното тяло. Поради многобройните разклонения клетките изглеждат многоъгълни.


Биполярни неврони

Биполярните неврони са свързани само с аферентни импулси и имат единичен аксон, излизащ от единия край на овалното клетъчно тяло и дендритно дърво, произхождащо от другия край. Тези неврони се намират във слухово-равновесния апарат, обонятелна сетивна система и ретината.


Униполярни неврони

Униполярните (еднополюсни) неврони са друг вид нервни клетки. Те имат един аксон, произхождащ от сферичното клетъчно тяло, докато други области на клетъчната мембрана са лишени от дендритни разклонения. Тези клетки обикновено се срещат в периферните нерви и сетивните ганглии.


Псевдоуниполярни неврони

Псевдоуниполярните неврони се отнасят до по-стара номенклатура, използвана за описване на еднополюсни клетки. Те притежават единичен израстък, който изпълнява ролята както на аксон, така и на на дендрит, който се разделя Т-образно на два израстъка. Периферният израстък функционира като дендрит, а централният – като аксон. Този вид неврони се намират в сетивните ганглии на гръбначномозъчните и черепномозъчните нерви и в мезенцефалното тригеминално ядро (на троичния нерв).


Библиография:
Eroschenko, Victor P, and Mariano S. H. di Fiore: Difiore's Atlas Of Histology With Functional Correlations. 10th ed.
Haines, Duane E, and M. D Ard: Fundamental Neuroscience For Basic And Clinical Applications. 4th ed.
Kiernan, J. A, Murray Llewellyn Barr, and Nagalingam Rajakumar: Barr's The Human Nervous System. 10th ed.