Кръвният серум и кръвната плазма представляват течните компоненти на кръвта, съставени са главно от вода и съдържат електролити, антитела, хранителни вещества, отпадъчни продукти и други вещества. Кръвната плазма обаче, за разлика от кръвния серум, съдържа също и фактори на кръвосъсирването.


Как се извличат кръвната плазма и кръвният серум?

Както кръвният серум, така и кръвната плазма могат да бъдат отделени от кръвта за медицински или експериментални цели.Серумът се извлича, след като кръвта бъде оставена да коагулира (съсирване). След като бъде събрана кръв, тя се оставя да коагулира при стайна температура за 15-30 минути. След това епруветката се върти в центрофуга, а образуваният кръвен съсирек се отстранява, като останалата течност представлява кръвният серум.


Плазмата също се отделя от кръвта с помощта на центрофугиране. Въпреки това, първо трябва да бъде добавен антикоагулант в епруветката, за да бъде предотвратено съсирването на кръвта. След като бъде добавен антикоагулантът, пробата се центрофугира, като кръвните клетки и други твърди компоненти падат на дъното на епруветката и течната плазма може да бъде събрана.


Какви са приложенията на кръвната плазма?

Кръвната плазма има широка употреба в медицината и може да бъде използвана за лечение на хора, които са претърпели изгаряния, травми, шок и други спешни състояния. В случаи на тежка загуба на кръв и хиповолемичен шок, преливането на плазма се използва за увеличаване на обема на кръвта, подпомагане на кръвосъсирването и предотвратяване на изпадането в шок. Преливането на плазма може да спаси човешки живот.


Кръвната плазма се използва и като терапевтично лечение за хора с хронични състояния като тежко чернодробно заболяване, автоимунни нарушения и хемофилия. Благодарение на преливането на кръвна плазма, хората с тези състояния могат да живеят дълъг и продуктивен живот.


Какви са приложенията на кръвния серум?

Подобно на плазмата, кръвният серум има различни медицински приложения. Въпреки това, докато кръвната плазма обикновено се използва за трансфузия, серумът се използва предимно за медицински изследвания.


По отношение на медицинските изследвания, кръвният серум може да бъде използван при ДНК тестове и проучвания за терапия на рак. Серумът може също така да бъде добавен към среда за клетъчни култури, за да подпомогне отглеждането на човешки бели кръвни клетки в лабораторни условия, които след това може да послужат в проучвания или да бъдат използвани в експерименти. Серумът на пациентите може също да се използва за изследване на определени заболявания, като хепатит, рак на простатата и болест на Пейджет (Paget).


Подобно на кръвната плазма, кръвният серум също съдържа антитела. Това означава, че той може да бъде използван за производство на антисерум (имунен серум), който представлява серум, съдържащ специфични антитела срещу определен патоген или отрова. Антисерумът може да бъде използван за защита на други хора срещу определено заболяване, без да бъдат излагани на патогена, който го причинява. Също така е възможно да бъде използван и като лечение при ухапвания и ужилвания от отровни животни.


Библиография:
University of Rochester Medical Center (URMC). What Is Plasma?
National Institutes of Health (NIH). Differences between Human Plasma and Serum