Имунната система притежава поредица от процеси, които използва за защита на организма от инфекции и заболявания. Вродената имунна система дава незабавната първичната реакция, когато патоген за първи път попадне в тялото. Тя е едновременно бърза и неспецифична. Докато придобитата (адаптивната) имунна система първоначално действа бавно и се адаптира, за да даде специфичен отговор към съществуващата заплаха.


Както вроденият, така и адаптивният имунен отговор използват бели кръвни клетки, известни като левкоцити. Въпреки това, всеки имунен отговор оптимизира специфични видове левкоцити.


Произведените от тимуса лимфоцити (известни като Т-клетки или Т-лимфоцити) са клетки на адаптивната имунна система, които атакуват нахлуващи патогени, както и заразени клетки на организма, в зависимост от вида Т-клетки. Има два основни вида Т-клетки - CD8 + и CD4 +.CD8 + Т-лимфоцитите са цитотоксични Т-клетки (Т-килъри, Т-убийци), които се активират, когато им бъдат представени антигени (върху MHC протеини от клас I, които се намират на повърхността на антиген-представящи клетки). Тези Т-клетки унищожават заразените клетки на тялото преди да могат патогените в тях да се развият, да напуснат заразените клетки и да инфектират нови клетки на организма. Този тип Т-клетки играе важна роля и в защитата от развитието на тумори.


Докато CD4 + Т-лимфоцитите са помощни Т-клетки (Т-хелпери), които се активират, когато им бъдат представени антигени върху MHC протеини от клас II.


Т-килърите убиват собствените клетки на тялото, когато са заразени с вируси или са станали ракови, докато Т-хелперите подпомагат имунния отговор, когато тялото е атакувано от чужди патогени (като бактерии). Това става като Т-хелпери от тип 1 извикват на помощ фагоцти (клетки, способни да поглъщат и разрушават чужди частици) към патогена, докато Т-хелперите от тип 2 подпомагат производството на антитела, като активират В-клетките.


Т-клетките могат да бъдат под прицел от вируси като ХИВ, където инфекцията намалява наличните Т-клетки в тялото. Това позволява на тялото да се поддаде на патогени, тъй като имунната система вече не може правилно да се бори със заплахите за организма.


Библиография:
Freeman, S., Quillin, K., Allison, L. A., Black, M., Podgorski, G., Taylor, E., & Carmichael, J. Biological science (Sixth edition.)
Kumar, V., Abbas, A., Aster, J. Robbins Basic Pathology (Ninth Edition)