Външно ухо

Външното ухо е относително незащитено, защото се намира извън черепа. Като външен орган то трябва да може да издържа на травми. Ако външното ухо беше изградено от кост, фрактурите при него биха били редовни явления. Ако пък имаше месеста структура, гънките, които модифицират звуковите вълни, преди да преминат до средното ухо, нямаше да могат да запазят формата си и биха работили по-малко ефективно.


Надгръклянник (епиглотис) и гръклян (ларинкс)


В покой епиглотисът е в изправено положение. В това положение въздухът може да преминава през ларинкса по време на вдишване и издишване. Когато човек преглъща, епиглотисът покрива плътно входа на ларинкса всеки път. Това действие предотвратява навлизането на слюнка и храна в дихателните пътища, където може да се получи задушаване и аспирационна пневмония.

 

Еластичният хрущял в епиглотиса е важен, тъй като поддържа формата на този подобен на клапа придатък, който винаги се връща обратно в положение на покой, позволявайки най-важния процес в тялото - дишането. В този случай еластичният хрущял има защитна и структурна функция.


Еластичен хрущял се намира и в роговидните и клиновидните хрущяли на ларинкса, чиито стави позволяват движението на гласните връзки и играят роля за качеството и височината на гласа.


Евстахиева тръба

Евстахиевата тръба (слухова тръба) е тясна тръба с ширина приблизително 3 mm. Основната функция на евстахиевата тръба се състои в изравняването на налягането в средното ухо с атмосферното налягане. Ефектът от дисбаланса в средното ухо и атмосферното налягане се усеща най-лесно по време на излитане и кацане на самолет. Поглъщането по време на излитане или кацане често кара ушите да изпукват. Този ефект може да бъде постигнат и чрез издухване на носа или прозяване, тъй като по време на тези действия евстахиевата тръба се отваря и позволява на въздуха да влезе в средното ухо, намалявайки разликата между налягането в средното ухо и атмосферното налягане.


В този случай еластичният хрущял има структурно и функционално предназначение. Тъй като евстахиевата тръба трябва да бъде достатъчно стабилна, за да запази (затворената) си формата в покой при отпускане на мускулатурата, както и да е достатъчно еластична, за да я променя под действието на мускулатурата при отварянето ѝ, когато е необходимо.


Библиография:
A.L. Mescher: Junqueira’s Basic Histology, Text and Atlas, 13th edition
Brian K. Hall. Bones and Cartilage, 2nd еdition