Моноцитите са вид бели кръвни клетки. Подобно на други бели кръвни клетки, моноцитите са важни за способността на имунната система да унищожава нахлуващи в организма патогени, но също така и за улесняване на лечението и възстановяването на тялото.


Моноцитите се образуват в костния мозък и се отделят в периферната кръв, където циркулират в продължение на няколко дни. Те съставляват около 5% до 10% от циркулиращите бели кръвни клетки при здрави хора.


Моноцитите са най-известни с ролята си да служат като резервни сили на имунитета. Някои от тях могат да бъдат изпратени, ако е необходимо, за образуването на предшественици на други два типа бели кръвни клетки – тъканни макрофаги и дендритни клетки. Но моноцитите имат и други роли в инфекцията и заболяването, някои от които нямат нищо общо с тъканните макрофаги и дендритни клетки.Смята се, че значителен брой моноцити мигрират в тъканите на цялото тяло, където могат да живеят или да дадат началото на макрофаги, които изпълняват основни функции за борба с инфекцията и почистване на мъртвите клетки.


Далакът има всички основни видове мононуклеарни фагоцити, включително макрофаги, дендритни клетки и моноцити. По този начин далакът може да бъде активно място на вродената имунна система.


Вродената имунна система работи чрез различни механизми, като фагоцитоза и възпаление. Макрофагите участват във фагоцитоза, процес, чрез който поглъщат и унищожават частици и нахлуващи микроорганизми. Те могат също така да отстранят всички стари, износени червени кръвни клетки по този начин.


Макрофагите в далака помагат чрез почистване на кръвта от натрупване на чужди частици и стари клетки, но също така могат да помогнат на Т-лимфоцитите да разпознаят нашественици. Когато това се случи, това се нарича представяне на антиген.


Представянето на антиген, е границата, където вродената имунна система свършва и където започва адаптивната имунна система към специфичен чужд нашественик.


В сравнение с пехотата (Т-клетките) на адаптивната имунна система, макрофагите по-лесно разпознават и атакуват нова заплаха. Те може просто да седят на обичайните си места или бързо да мигрират към място на възпаление, където са необходими за борба с инфекция.

 

Други моноцити се трансформират в дендритни клетки в тъканите, където взаимодействат с Т-лимфоцитите. Макрофагите също могат да представят антигени на Т-клетките, но традиционно дендритните клетки се считат за доста по-специализирани, когато става въпрос за тази задача.


Библиография:
National Center for Biotechnology Information (NCBI). Histology, Monocytes
Karlmark KR, Tacke F, Dunay IR. Monocytes in health and disease
Justiz Vaillant AA, Jan A. Physiology, immune response