Какво представляват липопротеините?

Холестеролът и триглицеридите са молекули (липиди), които не могат лесно да циркулират в кръвния поток. За да могат холестеролът и триглицеридите да пътуват в кръвта, те често се пренасят от протеини, които правят холестерола и триглицеридите (тоест липидите) по-разтворими в кръвта. Този липиден и протеинов комплекс се нарича липопротеин.


Когато триглицеридите и холестеролът се отстранят от този липопротеинов комплекс и остане само протеина, този протеинов компонент се нарича аполипопротеин. Различните видове аполипопротеини са асоциирани с различни липопротеини.Какви видове липопротеини съществуват и какви функции изпълняват?

Съществуват пет различни вида липопротеини в кръвта и те обикновено се класифицират според тяхната плътност. Основните видове липопротеини, които се изследват в липидния профил, включват липопротеини с много ниска плътност (VLDL), липопротеини с ниска плътност (LDL) и липопротеини с висока плътност (HDL).


Какво представляват липопротеините с много ниска плътност (VLDL)?

Липопротеините с много ниска плътност (VLDL) се състоят главно от триглицериди, някои холестеролни молекули и по-малко протеини. Колкото повече липиди съдържа липопротеинът, толкова по-малка е неговата плътност. В този случай VLDL са по-малко плътни от повечето липопротеини поради високия си липиден състав.


VLDL се синтезират в черния дроб и са отговорни за доставянето на триглицериди до клетките на тялото, което е необходимо за клетъчните процеси. След като триглицеридите бъдат доставени до клетките, в състава на VLDL вече се съдържат по-малко липиди и повече протеини. След този процес VLDL се превъръща в LDL.


Липопротеини с ниска плътност (LDL)

Липопротеините с ниска плътност (LDL) се състоят повече от холестерол, отколкото от триглицериди и протеини. Тъй като съдържат по-малко липиди и повече протеин в сравнение с VLDL, плътността на LDL е по-голяма. Липопротеините с ниска плътност са отговорни за пренасянето на холестерола до клетките, които се нуждаят от него.


Повишените нива на LDL са свързани с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания. Някои форми на LDL – по-специално малките, плътни LDL (sdLDL) и окислените LDL (oxLDL) – са свързани с насърчаване на образуването на атеросклероза чрез отлагане на мазнини по стените на артериите. Тъй като повишените нива на LDL са свързани с развитието на сърдечно-съдови заболявания, LDL е известен също като „лошия“ холестерол.


Липопротеини с висока плътност (HDL)

В сравнение с LDL, HDL се състои от по-малко холестерол и повече протеини, което прави тези липопротеини най-плътни. HDL се синтезират в черния дроб и в червата. Липопротеините с висока плътност (HDL) са отговорни за пренасянето на холестерола от клетките на тялото обратно към черния дроб. Поради това HDL също се счита за „добрия“ холестерол.


Други липопротеини

Съществуват и други липопротеини, чиято функция също е свързана с транспортирането на мазнини до клетките, но те обикновено не са включени в липидния профил. Те включват:

  • Хиломикрони, които са липопротеините с най-малка плътност от всички липопротеини. Тези молекули са съставени предимно от триглицериди и малко количество протеини. Хиломикроните са отговорни за транспортирането на липиди от чревния тракт до клетките в тялото.
  • Липопротеини със средна плътност (IDL), които са по-малко плътни от липопротеините с ниска плътност (LDL), но по-плътни от липопротеините с много ниска плътност (VLDL). Тъй като триглицеридите, влизащи в състава на VLDL се разграждат от клетките, които се нуждаят от тях, молекулите на VLDL  стават по-плътни поради промяната в съотношението липиди към протеини. Това води до превръщането на VLDL в IDL. Тъй като триглицеридите и холестеролът се доставят до повече клетки в тялото, IDL постепенно се превръщат в LDL.

Библиография:
Feingold KR. Introduction to lipids and lipoproteins
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). LDL and HDL cholesterol
Verywell Health. The Function of Lipoproteins in the Body