Какво е глутамат?

Невротрансмитерите представляват вещества, които невроните използват, за да комуникират помежду си и с прицелните тъкани в процеса на невротрансмисия. Невротрансмитерите се делят главно на два основни типа, в зависимост от тяхното въздействието върху нервната система. Те могат да бъдат възбуждащи (като се свързват с рецепторните протеини в клетъчната мембрана на нервните клетки, като стимулират тяхната активност) или инхибиращи (потискащи активността на нервните клетки).

 


Глутаматът е най-разпространеният възбуждащ невротрансмитер в мозъка и е необходим за неговото правилно функциониране. Възбуждащите невротрансмитери са химически пратеници, които възбуждат или стимулират нервна клетка, което я прави способна да получава критична информация.

 

Глутаматът се произвежда в централната нервна система (ЦНС) на тялото чрез синтеза на глутамин, предшественик на глутамата. Този процес е известен като цикъл глутамат-глутамин. Глутаматът е необходим за производството на гама аминомаслена киселина (GABA), която е успокояващ невротрансмитер в мозъка.

 

Каква е функцията на глутамата?

Като невротрансмитер, глутаматът играе жизненоважна роля в изпращането на сигнали между нервните клетки. Тези съобщения се регулират от структури, които освобождават глутамат по силно контролиран начин, когато е необходимо, и след това реабсорбират този химически пратеник. Почти всички мозъчни клетки се нуждаят от глутамат, за да комуникират помежду си. Функциите на глутамата включват:

  • Химически пратеник - глутаматът предава съобщения от една нервна клетка на друга;
  • Източник на енергия за мозъчните клетки - глутаматът може да бъде използван, когато запасите от глюкоза, основният източник на енергия за клетките, са ниски;
  • Регулиране на ученето и паметта - глутаматът помага за укрепването или отслабването на сигналите между невроните с течение на времето, като така подпомага за оформянето на ученето и паметта;
  • Предавател на информацията за болка - по-високите нива на глутамат са свързани с повишени усещания за болка;
  • Медиатор на съня и будността - проучванията при лабораторни мишки показват, че нивата на глутамат са най-високи по време на будно състояние или по време на фазата на сън с бързо движение на очите (REM). Изключение е таламусът, където нивата на глутамат са най-високи по време на не-REM съня

Какви са здравословните нива на глутамат?

Нивата на глутамат са строго контролирани. Всеки дисбаланс, независимо дали става въпрос за твърде повишени или твърде намалени нива на невротрансмитера, може да компрометира здравето и комуникацията на нервите и може да доведе до увреждане и смърт на нервните клетки и множество други нарушения.

 

Твърде ниски нива на глутамат

 

Смята се, че дефицитът на глутамат в мозъка причинява симптоми като:

  • Безсъние;
  • Проблеми с концентрацията;
  • Психическо изтощение;
  • Липса на енергия

Твърде високи нива на глутамат

 

Смята се, че излишъкът от глутамат в мозъка причинява следните симптоми:

 

Референции:
1. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D. Glutamate. Neuroscience 2nd edition
2. Dana Foundation. Protecting the brain from the glutamate storm
3. Sheng P, Zhang Y, Zhang J, Wang H, Ren B. Glutamate receptors and signal transduction in learning and memory
4. Watson CJ, Lydic R, Baghdoyan HA. Sleep duration varies as a function of glutamate and GABA in rat pontine reticular formation