Анализирайки ретината с помощта на изкуствен интелект, можем да определим риска за здравето ни, разкриват изследователи.

 

Всеки човек има хронологична възраст, която е равна на броя на изминалите години от раждането.


 

Но тя не съответства непременно на биологичната възраст, която е свързана със стареене на тялото и може да зависи от външни фактори на околната среда или фактори от начина на живот, като консумацията на тютюн например.

 

Биологичната възраст отразява физиологичното състояние на човека и може да бъде изчислена въз основа на функциите на сърдечносъдовата, дихателната, имунната и други системи.

 

През 2015 г. едно проучване е показало, че биологичната възраст може да напредва по-бързо от реалната.

 

По този начин биологичното стареене може да варира между различните хора, които са на една и съща хронологична възраст.

 

Измерването на биологичното стареене представлява интерес за учените, защото дава възможност да се определят причините за него и да се разработят подходящи терапевтични подходи.

 

Ретината -  индикатор за биологичната ни възраст

Ретината е значително чувствителна към стареенето.

 

Тя участва в предаването на светлинна информация към зрителния нерв.

 

Наскоро екип от изследователи е установил, че състоянието на ретината може да бъде биомаркер за биологичната ни възраст.

 

Те са анализирали фундуса - дъното на ретината.

 

Изследователите се основават на анализа и сканирането на ретината на близо 47 000 пациенти.

 

Проучени са близо 80 000 изображения на очното дъно.

 

Благодарение на специфичен алгоритъм, изследователите са успели да определят биологичната възраст на пациентите въз основа на състоянието на тяхната ретина.

 

Разликата между биологичната и реалната възраст тук се нарича "възрастова разлика на ретината".

 

Изследователите са установили, че всеки път, когато разликата във възрастта на ретината спрямо биологичната възраст,  се увеличава с една година, рискът от летален изход от всякакви причини се увеличава с 2%.

 

Рискът се увеличава дори с 3% за несърдечносъдови и неракови заболявания.

 

Резултатите показват, че възрастовата разлика на ретината може да бъде потенциален биомаркер за стареене, който е тясно свързан и с риска от летален изход.

 

Това предполага и значителният потенциал на изображението на ретината като инструмент за скрининг на риска и създаването на адаптирани терапевтични подходи, поясняват авторите на изследването. 

 

Източници:

https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/votre-retine-peut-predire-le-risque-de-mortalite-66403

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.24.20248817v1

https://bjo.bmj.com/content/early/2021/11/17/bjophthalmol-2021-319807

https://www.pnas.org/content/112/30/E4104.abstract