Епилепсията е неврологично разстройство често съпътствано с психиатрични заболявания. Известен рисков фактор, свързан с развитието на епилепсия и епилептични гърчове и припадъци, е консумацията на алкохол.

 

Повечето научни изследвания се фокусират върху това как консумацията на алкохол води до провокирани епилептични гърчове, възникващи поради тежка алкохолна интоксикация. 


 

Много малко от изследванията обаче се фокусират върху връзката между консумацията на алкохол и непровокираните припадъци. Проучване, проведено през 2010 г. установява, че употребяващите алкохол са по-склонни да развиват непровокирани епилептични припадъци.

 

Интересно е, че данните от скорошни кохортни проучвания противоречат на това откритие. Те предполагат, че няма връзка между приема на алкохол и епилепсията.

 

Използвайки по-точни диагностични методи и осъвременени данни, екип от учени, ръководен от проф. Кьонг Нам Луу и проф. Юн Хак Ким от Националния университет Пусан, Южна Корея, провеждат актуализиран мета-анализ. 

 

Целта бе да се изясни окончателно връзката между консумацията на алкохол и непровокираните епилептични гърчове.

 

Мета-анализът включва общо осем проучвания - пет за контрол на случаите и три кохортни. Освен това е проведен кубичен сплайн анализ върху данните, за да се оцени взаимовръзката между приема на алкохол и развитието на епилепсия.

 

Резултатите показват, че като цяло употребяващите алкохол са изложени на значително по-висок риск от развитие на епилепсия в сравнение с непиещите. 

 

Рискът от развитие на епилепсия нараства с увеличаване на приема на алкохол, заключва проучването. Тази констатация е в съответствие с предишни мета-анализи.

 

Важен друг извод е, че кохортните проучвания не показват положителна връзка между приема на алкохол и епилепсията. Всъщност, 2 от 3 кохортни проучвания предполагат, че приемът на алкохол намалява риска от епилепсия.

 

„Необходими са по-нататъшни големи кохортни изследвания на общата популация, за да се установи определена причинно-следствена връзка между консумацията на алкохол и епилепсията и да се идентифицира потенциален праг“, предлага проф. Ким.

 

Освен това, тъй като кохортните проучвания включват повече субекти, те осигуряват сравнително по-точни връзки между предизпозицията и развитието на епилептичното разстройство.

 

„Оценката на риска от консумация на алкохол в различни клинични ситуации, като нарушения в централната нервна система, и времевата връзка между консумацията на алкохол и припадъците, ще бъде важна за първичната превенция. 

Бъдещите проучвания трябва да бъдат проведени на базата на хора от различна възраст, пол и т.н.“, обобщава проф. Луу.

 

След като бъде постигната яснота, оценката на риска от консумация на алкохол в различни клинични ситуации ще бъде ефективна стъпка за превенция на епилепсията в общата популация.

 

Източник: 


Pusan National University.  The link between alcohol consumption and epilepsy.  (January 27, 2022).  Medical Xpress - https://medicalxpress.com/news/2022-01-link-alcohol-consumption-epilepsy.html