Астмата и затлъстяването са често срещани възпалителни заболявания, които имат специфични имунологични характеристики. Например астмата е свързана с имунен отговор, осъществен от Т2 лимфоцитите - помощници, още известни като Т-хелпери, докато затлъстяването се свързва с действието на Т1 и Т7 хелперите. При съчетание на тези имунологични особености се наблюдава обостряне на астмата и повишена честота на пристъпите. Скорошно проучване, проведено от Immunology Letters, е показало потенциалните причини за развитие на астма в детска възраст. Освен това, изследването е изяснило механизмите, свързани с усложнената от затлъстяване астма, и е установило ролята на затлъстяването при майката за формирането на чревния и белодробния микробиом на плода, които са предпоставящи фактори за развитие на астма.

 

Астмата е хронично възпалително заболяване на белите дробове, което се характеризира с тяхната повишена реактивност. Хроничното възпаление може да доведе до постепенно усложнение на белодробните функции и значителен риск за здравето. Атопичната астма е най-честата форма на заболяването, която се дължи на генетична предразположеност. При това състояние се произвеждат високи нива интерлевкини в отговор на алергените. Активирането на Т2 хелперите и мастоцитите води до отделяне на цитокини, които предизвикват бронхоконстрикция, повишена секреция на мукус и повишени нива на еозинофилите. Честото протичане на тези процеси води до тъканна увреда и постепенна загуба на белодробна функция.


 

Затлъстяването се дължи на повишено натрупване на мазнини в тялото и се характеризира с повишен индекс на телесна маса. Установено е, че то не само учестява пристъпите на астма, но и намалява ефективността на конвенционалната терапия. Въпреки че множество фактори на околната среда влияят върху риска от развитие на астма и затлъстяване, някои генетични фактори имат ключово значение в патогенезата на тези заболявания. Различията в бета-3 адренергичните рецептори, които се срещат в мастната тъкан, са свързани с развитие на затлъстяване и усложнени симптоми на астма. Друг такъв фактор са различията в тумор некротизиращия фактор - алфа.

 

Структурните особености на телосложението при затлъстяване също обусляват разликите във физиологичните функциии на дихателната система. Натрупването на мазнини в коремната кухина и гръдния кош води до нарушена белодробна функция поради потискане на подвижността на диафрагмата. Това също така увеличава налягането в плевралната кухина и намалява еластичността на белия дроб. Предишни проучвания са показали и значението на ранното излагане на болестотворни микроорганизми като рисков фактор за развитие на алергични състояния. Бактериалните ендотоксини предизвикват атопия и повишена чувствителност на организма към алергените. От друга страна, голяма част от микроорганизмите, формиращи тъканния микробиом, имат значение за протичане на множество процеси в организма.

 

Някои бактерии допринасят за регулиране на метаболизма, узряване на имунната система и имунната модулация, както и осигуряват защита на организма срещу патогени. Установено е, че диетата, богата на мазнини и въглехидрати и бедна на фибри води до дисбаланс в чревния микробиом, което увеличава риска от възпалителни заболявания, каквито са астмата и затлъстяването. Този начин на хранене води до хронично поддържане на ниски нива на възпаление.

 

Освен това, затлъстяването при майката по време не бременност е свързано с повишен риск от развитие на астма при детето впоследствие. Повишената телесна маса през бременността води до нарушения в развитието на белите дробове на плода, тъй като се понижава синтезата на глюкокортикоиди - ключов елемент за съзряване на алвеолите и белите дробове на плода. При новородени, чиито майки са били със затлъстяване, са се наблюдавали повишени нива на лептин и С-реактивен протеин в проби от пъпна връв, което е свързано с повишен риск от развитие на астма.

 

Референции:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165247823000044?via%3Dihub