Какво представляват тромбоцитите?

Тромбоцитите (кръвните плочици) играят важна роля в образуването на кръвни съсиреци. Те обикновено се описват като клетъчни фрагменти, които не съдържат ядро, въпреки това съдържат митохондрии. Продължителността на живота на тромбоцитите е 7-10 дни. Въпреки че се намират предимно в кръвния поток, до 30% от тромбоцитите са временно изолирани в далака, готови за бързо мобилизиране. Развитието на тромбоцитите от мегакариоцити се стимулира от тромбопоетин.

Каква е структурата на тромбоцитите?


Тромбоцитите произхождат от мегакариоцити (големи клетки с гигантски ядра), които са най-големите прогениторни клетки на костния мозък. Мегакариоцитите произхождат от плурипотентни стволови клетки.

Тромбоцитите съдържат два вида гранули – алфа-гранули и плътни гранули. Алфа-гранулите съдържат протеини с високо молекулно тегло, включително фактор на фон Вилебранд (vWF), фактор V Leiden и фибриноген. Обратно, плътните гранули съдържат молекули с ниско молекулно тегло като аденозинтрифосфат (АТФ), аденозиндифосфат (АДФ), серотонин и калциеви йони.

 

Тромбоцитите притежават изобилие от повърхностни рецептори, класифицирани като агонистични и адхезионни рецептори. Агонистичните рецептори разпознават стимулиращи молекули, които включват колаген, тромбин и аденозиндифосфат (АДФ).

 

Адхезионните рецептори подпомагат прилепването на тромбоцитите към други тромбоцити, съдовата стена или левкоцитите, в зависимост от стимулирания рецептор. Примерите включват рецептора на гликопротеин IIb-IIIa, който е таргетиран от антитромбоцитните средства като тирофибан.

Какви са функциите на тромбоцитите?

Ключовата роля на тромбоцитите е тяхното участие в хемостазата (процесът на кръвосъсирване) чрез образуване на кръвни съсиреци на мястото на кървене. Има три основни етапа на образуване на кръвен съсирек: адхезия, активиране и агрегация.

 

Адхезия
Нараняването на стената на кръвоносния съд разкрива подлежащия ендотел и колагенови влакна. Откритите колагенови влакна свързват vWF, освободен от увредения ендотел, който от своя страна се свързва с vWF рецепторите на тромбоцитите, за да насърчи адхезията. Самият открит колаген също насърчава свързването на тромбоцитите.

 

Освен това откритият колаген задейства каскадата на съсирването, която чрез използването на тъканни фактори, циркулиращи в кръвта, генерира тромбин, известен също като активиран фактор II или ФIIa. След това тромбинът превръща разтворимия фибриноген (фактор I) в неговата неразтворима форма, фибрин, за да създаде гъста мрежа от фибринови влакна. Тази фибринова мрежа оплита циркулиращите тромбоцити, за да образува тромбоцитна тапа и да изгради стабилен съсирек.

 

Фактор VIII играе важна роля в процеса на кръвосъсирване, но не е много стабилен и бързо се разгражда. Факторът на фон Вилебранд (Von Willebrand ) или vWF стабилизира фактор VIII, като се свързва с него, като по този начин предотвратява разграждането на съсирека.

 

Активиране
Когато тромбоцит се свърже с колагена, пътят на гликопротеин IIb/IIIa се активира. Той представлява сложна система, контролирана от G-протеин свързани рецептори (GPCRs). Резултатът е секрецията на АДФ и тромбоксан А2 (мощен активатор на тромбоцитната агрегация), които впоследствие активират други тромбоцити. Активирането на тромбоцитите води до морфологична промяна на повърхността на тяхната мембрана, увеличавайки повърхностната площ и подготвяйки ги за агрегация.

 

Агрегация
Веднъж активирани, тромбоцитите експресират GPIIb/IIIa рецептора, който след това може да се свърже с vWF или фибриноген. Фибриногенът улеснява образуването на кръстосани връзки между тромбоцитите, подпомагайки тяхната агрегация за образуване на тромбоцитна тапа.

 

Фибринолиза
Производството на тромбоцитна тапа е пример за положителна обратна връзка и затова е необходимо да има мерки за предотвратяване на прекомерно и неподходящо образуване на съсиреци. Произведен в черния дроб, плазминогенът се активира, за да образува плазмин от фактори XIa и XIIa. Плазминът разгражда фибрина до продукти на разграждане на фибрин – известни също като D-димери.

 

Референции:
1. ScienceDirect. Platelets
2. Cleveland Clinic. Platelets: What Is Their Function & Why Are They Important
3. TeachMePhysiology. Platelets