Напоследък все повече се изясняват механизмите, които водят до настъпване на сърдечносъдов инцидент, като инсулт или инфаркт.

 

Костният мозък може да има по-важна роля, отколкото се смяташе досега, особено в ранните етапи и това засилва необходимостта от по-ранна профилактика.


 

Според проучване на Националния център за сърдечносъдови изследвания CNIC, водено от кардиолога Валентин Фустер, причината се крие във възпалителните клетки, които са част от имунната система и се образуват в костния мозък.

 

Костен мозък и атеросклероза

Атеросклерозата е процес, при който артериите се втвърдяват поради натрупване на мазнини, холестерол и други вещества под формата на плаки.

 

Сред тези други вещества, има и натрупване на възпалителни клетки.

 

Тези плаки, наречени атеросклеротични плаки, представляват риск, който се натрупва и може да доведе до стесняване на лумена на артериите до такава степен, че в крайна сметка да бъде нарушен кръвотокът през тях и това да доведе до сърдечносъдов инцидент.

 

Изследователите са установили, че костният мозък участва във всичките тези процеси.

 

Костният мозък активира защитните сили, когато има увреждане на кръвоносните съдове.

 

Ако холестеролът се натрупа, възпалителните клетки го отстраняват.

 

Проблемът е, че при някои хора има свръхпроизводство на възпалителни клетки.

 

Натрупването на твърде много холестерол води до претоварване на имунната система.

 

Тези възпалителни клетки се натрупват в артериите и ги увреждат.

 

Това увреждане, от своя страна, инициира процес на тъканно възпаление, което допълнително уврежда артериите.

 

Според проучването, по-високи нива на възпалителни клетки се наблюдават при пациенти с хипертония, затлъстяване, високи нива на глюкоза в кръвта, високи нива на триглицериди или ниски нива на HDL холестерол.

 

Това са някои от вече известните рискови фактори за сърдечносъдови заболявания.

 

Ранното идентифициране на атеросклерозата ще ни позволи да напреднем в познаването на механизмите, чрез които тя възниква, което отваря възможности за намиране на нови терапевтичти подходи, които могат да предотвратят прогресирането на това заболяване, пояснява д-р Боя Ибаньес, директор на научните изследвания на CNIC.

 

Известно е, че костният мозък действа в напредналите стадии на прогресия на атеросклерозата.

 

Изследователите са пояснили, че рисковите фактори влияят върху активността на костния мозък от самото начало.

 

За първи път е демонстрирана пряката връзка между тези рискови фактори и активирането на костния мозък.

 

Изследване

Изследването се е провело с участието на 745 души.

 

Състоянието на артериите им е било анализирано чрез PET - позитронно-емисионна томография.

 

Резултатите от изследването са публикувани в научното списание European Heart Journal.

 

Увеличаването на активността в костния мозък предизвиква възпалителен процес, който активира процеса на атеросклероза, от най-ранните му етапи до появата на плака, обобщава кардиологът Ана Девеса, първият редактор на изследването.

 

Здравословният начин на живот от ранна възраст е най-добрият начин за предотвратяване на сърдечносъдови заболявания в дългосрочен план.

 

Референции:

https://www.sabervivirtv.com/cardiologia/medula-osea-culpa-infarto-ictus_7002

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac102/6546709