Раковите заболявания са резултат от възникване на мутации в клетките, които след това се размножават и дават началото на нови популации мутирали клетки.

 

Мутациите възникват спонтанно или индуцирано - под действието на фактори на средата или различни вещества, които се наричат канцерогени.


 

Често и спонтанно възникваща мутация в кръвните стволови клетки е свързана с по-висок риск от рак на кръвта и сърдечносъдови заболявания.

 

Тази мутация може да благоприятства развитието на тези заболявания чрез промяна в генната активност на стволовите и кръвните клетки.

 

Това е показало проучване, проведено от изследователи от Weill Cornell Medicine.

 

Мутацията DNMT3A R882 на кръвните стволови клетки води до растеж на голяма популация на циркулиращи кръвни клетки, които също съдържат тази мутация.

 

Тези изменени, мутирали клетки увеличават популациите си с възрастта и се смята, че представляват признак за развитие на предзлокачествен стадий на раково заболяване.

 

Проучването е публикувано в Nature Genetics.

 

За целите му са използвани проби от кръвни стволови клетки от костния мозък на пациенти в ремисия от мултиплен миелом - пациенти, при които е било установено, че тези мутирали кръвни клетки се наблюдават по-често.

 

Учените са използвали методи за откриване на DNMT3A R882 мутацията, за картографиране на генната активност и анализ на химичните белези върху ДНК, наречени метилации - програмни белези, които потискат функциите на съседни гени.

 

Така е установено как мутиралите кръвни стволови клетки се различават от техните нормални двойници.

 

Изследователите са установили, че производството на зрели кръвни клетки от мутантните стволови клетки е нарушено спрямо червените кръвни клетки и тромбоцитите.

 

Това обяснява по-високия риск от сърдечносъдови заболявания при пациенти със злокачествени изменения в кръвните клетки.

 

Генът DNMT3A обикновено кодира ензим, наречен метилтрансфераза, който участва в процесите на метилиране на ДНК.

 

Изследователите са установили, че нарушаването на нормалното метилиране от мутацията е довело до необичайно активиране на ключови гени.

 

По този начин се включват гени, водещи до възпаление и гени, свързани с растежа на рака.

 

Всичко това води до благоприятстване на растежа на мутиралите клетки и по-висок риск от прогресирането им до туморни клетки.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1038/s41588-022-01179-9