Слезката се намира в лявото подребрие – в хипогастричната област на коремната кухина. Обвита е в капсула, чиито влакна проникват в дълбочина на органа и разделят слезката на дялове. В тези дялове се разполага т. нар. пулпа. Червената пулпа съдържа голям брой еритроцити и макрофаги, а бялата пулпа има обособени зони на струпване на Т- и В-лимфоцити.


В слезката се филтрира кръв, подобно на лимфните възли, в които се филтрира лимфа. По този начин се осъществява отстраняване на различни микроорганизми, както и клетки, свързани с антитела.


Слезката представлява депо за кръв – около 350 мл в отговор на кръвозагуби и при повишена активност на симпатикусовата нервна система в циркулацията навлизат 150 мл кръв, богата на еритроцити.Участието в имунната защита на организма на слезката се изразява в наличието на В-лимфоцити, които при стимулация синтезират антитела. При по-тежки инфекции размерите на слезката могат да се увеличат, в отговор на повишената активност. Често слезката се определя като аналог на голям лимфен възел.


Заедно с черния дроб, слезката продуцира фетални кръвни клетки. При новородените това е един от органите, в които се извършва лимфопоеза. Освен това в тези два органа се осъществява и метаболизиране на хемоглобина, желязото и жлъчните пигменти. В слезката се отстраняват и остарелите тромбоцити.


Тимусът се разполага в горната част на медиастинума – зад гръдната кост. Тимусът е с приблизително тегло при раждане 10-15 г, но нараства до пубертета, след което размерите и активността му постепенно намаляват.


В тимуса постъпващите от костния мозък лимфоцити се диференцират в Т-лимфоцити. Органът се характеризира и с ендокринна функция – синтезират се редица вещества с хормоно-подобни свойства.


Постъпилите лимфоцити от костния мозък, след навлизането си в тимуса се делят многократно и се диференцират в Т-лимфоцити, които са способни да различават собствените от чуждите тъкани. Освен това се придобива и имунокомпетентна способност-да се реагира само на определен антиген.


След като напуснат тимуса някои Т-лимфоцити навлизат в лимфните тъкани, а други продължават да циркулират в кръвта. Образуването им е най-интензивно в детска възраст, но продължава през целия живот.