Аксоните (нервните влакна) са дълги и тънки израстъци на нервната клетка (неврона), които провеждат електрически импулси от тялото на неврона. Те могат да бъдат миелинизирани или немиелинизирани, в зависимост от диаметъра им.


Миелинът представлява мембранна обвивка, която изолира аксона. Има области на аксона между снопове миелин, които остават голи, които са известни като възли на Ранвие. Те насърчават бързото предаване на импулсите по аксона по начин, известен като салтаторна проводимост.

 


Скоростта на проводимост се увеличава с диаметъра на аксона. По-големите аксони обикновено са по-силно миелинизирани от по-малките аксони и следователно невроните, които имат по-големи аксони също предават импулси по-бързо от тези с по-малки аксони.

 

Влакна Тип IA имат диаметър 12 - 20 μm и предават импулс с около 70 - 120 m/s (метра в секунда). Те участват в пренасянето на сигнали към скелетните мускули и предаването на проприоцепция - сензорна (сетивната) информация от мускулите.


Влакната тип IB са с диаметър 10 - 15 μm и със скорост на проводимост 60 - 80 m/s. Те са свързани с предаването на сетивност от сухожилията и кожата.


Нервните влакна тип II провеждат импулси със скорост около 30 - 80 m/s и имат диаметър 5 - 15 μm. Те носят усещане за допир от телцата на Майснер и телцата на Фатер-Пачини в кожата и проприоцепция от мускулни вретена.


и Aδ влакната са с диаметър около 3 - 8 μm. Те носят информация към мускулните вретена и информация за температурата и болката от рецепторите (свободните нервни окончания).


Влакна тип В са най-малките от миелинизираните влакна. С диаметър 1 - 3 μm и скорост на проводимост 5 - 15 m/s.


Немиелинизираните влакна са най-малкият клас нервни влакна, които пренасят сигнали за болка, температура и обоняние. Те са с диаметър 0,2 - 1,5 μm.


Клетките, отговорни за извършването на миелинизацията се различават в зависимост от това дали невроните се намират в централната нервна система (миелинизирани от олигодендроцити) или в периферната нервна система (миелинизирани от клетки на Шван). Краят на аксона се разклонява на множество клонове, наречени телодендрии.


Библиография:
Eroschenko, Victor P, and Mariano S. H. di Fiore: Difiore's Atlas Of Histology With Functional Correlations. 10th ed.
Haines, Duane E, and M. D Ard: Fundamental Neuroscience For Basic And Clinical Applications. 4th ed.
Kiernan, J. A, Murray Llewellyn Barr, and Nagalingam Rajakumar: Barr's The Human Nervous System. 10th ed.